Vi synes gatene er så viktige at vi i tiden fremover vil se litt nærmere på noen av våre egne. Og da selvfølgelig først og fremst på de eldste, de viktigste og de mest bergenske.

Gangstier og langgater

La oss begynne med begynnelsen. Da opplyser Bergen Byleksikon at gatene i Bergen før 1200 var gangstier med tresviller. Senere kom langgater og allmenninger. Vi er vokst opp med at allmenningene ble anlagt som branngater, og byleksikonet sier også at påbudet om allmenninger trolig skriver seg fra forholdene etter brannen i 1248, «og meningen har fra først av vært at de skulle tjene som branngater.» Men i det senere er det fremsatt påstand om at allmenningene skulle lette bergensernes adgang til sjøen — så kan man velge hvilken oppfatning man vil.

Gatene ble anlagt først og fremst for å lette varetransporten, den gang som nå. Gågater er så desidert et nytt fenomen - og viser i hvilken grad transporten har overtatt, for ikke å si inntatt byen.

Byens eldste

«Alle» bergensere vet at Øvregaten er byens eldste. Den ble i 1135 bare kalt Stretet, og det sier jo at det var Gaten i Bergen. Siden ble den kalt Øvre Langstretet og Garpestretet - 'garp' var bergensernes betegnelse på hanseatene.

Kong Oscars gate, som også har en lang og ærverdig historie, het en gang i sin levetid Adelgade, en forvanskning av Algade eller allgate som viser at den var en hovedgate. Det var Vågsbunnen og Bryggesiden som var Bergens tyngdepunkt før byen begynte å vokse langs Strandgaten og senere Nygårdsgaten og enda senere Helleveien - for å ta noen av dagens hovedgater.

«Gaten vårres»

Mennesker som er vokst opp i byer, har et forhold til «sine» gater. Det kan være gaten der man bodde eller bor, gaten til skolen, gaten for romantikk (som for eksempel Fjellveien og også en gang Olav Kyrres gate langs Byparken).

Så får man et forhold til brostein med tilhørende lettere apoplektiske anfall hver gang brosteinsgatene blir lappet med flekker av asfalt. De mest innbarkede bymennesker blant oss (undertegnede hører til dem - men det er antakelig ingen nyhet) har derimot et noe blandet forhold til gatetun. Som vi har skrevet før: Vil man ha et tun, får man flytte på landet - bor man i en by, hører trafikken med. Men selv vi innbarkede kan jo se at nevnte trafikk enkelte steder tar overhånd.

Der ser man - gater kan avføde så mange slags følelser. I denne omgang skal de avføde en serie på Bysidene noen søndager fremover.

KONG OSCARS GATE: Den nordligste delen er et av Bergens eldste gateløp, og gaten har hatt mange navn opp gjennom århundrene.
ARKIVFOTO: HANS H. ROWE