I årets ni første måneder er det gitt 20.800 parkeringsgebyr for ulovlig parkering i Bergen. Tilsvarende tall fra 2002 var 18.000, mens det de ni første månedene i fjor ble det gitt 19.800 parkeringsgebyrer.

Samtidig med at flere blir bøtelagt for ulovlig parkering, går inntektene til parkeringsselskapet ned. Dette skyldes nedgangen i det parkeringsselskapet kaller tilleggsavgifter: parkometerpenger og gebyret folk får for å parkere ulovlig på en lovlig avgiftsbelagt parkeringsplass.

Kommunen taper millioner

— Vi har fått inn betydelig færre tilleggsavgifter de siste årene, det har sammenheng med reduksjonen i kommunale avgiftsplasser. I løpet av de siste årene er det fjernet 775 offentlig tilgjengelige avgiftsplasser, sier direktør Borghild Lekve i Bergen Parkeringsselskap KS til BT.

Rett nok er det kommet en del nye private, avgiftsbelagte parkeringsplasser, men det gir normalt ikke inntekter til kommunen. Den nyeste private parkeringsplassen er Kalmarhagen på Nøstet, med 120 parkeringsplasser. - Den økonomiske effekten for kommunen er et tap på mellom ni og ti millioner årlig, sier Borghild Lekve.

ByGarasjen hjelper bare litt

Byggingen av det tredje dekket på ByGarasjen har gitt 750 nye parkeringsplasser der.

— Inntektene derfra kompenserer bare noe for tapet av inntekter fra de parkeringsplassene på gateplan som er tatt bort. Dessuten er det for langt fra sentrum for en del folk, selv om de populære parkeringsbussene gjør ByGarasjen mer attraktiv, sier parkeringsdirektøren.