«Uff, stakkars barna mine som må vokse opp med postadresse Loddefjord. De må jo være dømt allerede!!! Og jeg som har vokst opp her selv kan jo ikke ha lenge igjen. Arbeidsledig, dårlig helse og lav utdanning....! Får vel kanskje flytte, så blir jo alt bedre ...»

Det skriver en av mange bt.no-lesere fra Loddefjord i kommentarfeltet under denne artikkelen. Mange forsvarer bydelen sin, og andre er irritert over at den settes i et dårlig lys.

Loddefjord har de verste levekårene i Bergen, ifølge en rapport som Bergen kommune la frem i dag. Bydelen knyttes blant annet til arbeidsledighet, fattigdom og kriminalitet.

— Kan ikke snu ryggen til

Listen med alle byens strøk kan du se lenger nede på siden. Byråden for helse og omsorg, Liv Røssland, forsvarer at kommunen har rangert strøkene på denne måten.

— Jeg har full forståelse for at det kan virke stigmatiserende, men det er ikke slik det er ment. Verken byrådet eller bystyret kan snu ryggen til smerten og problemene, sier hun.

Oversikten over levekår skal hjelpe politikerne med å finne ut hvor problemene ligger, sier hun.

— Målet er å få bedre levekår over hele byen, sier hun.

Området som hun selv vokste opp i, Gyldenpris i "Solheim nord", er blant de verste i undersøkelsen, med svært mange kriminelle og sosialklienter.

— Det handler nok om at to tredjedeler av de kommunale utleieboligene ligger i dette området. Dette viser at vi må være bevisste på å spre slike boliger bedre, sier Røssland.

Forfatterne av rapporten legger vekt på at det er viktig å unngå at noen strøk blir «ghettoer» med en opphopning av «personer på utsiden av samfunnet».

bt.no har også snakket med lederne for bydelsstyrene i Laksevåg (Arvid Nilssen, Krf) og Årstad (Bjørn Erik Kolstad, SV). Begge gir uttrykk for at de synes rapporten er et nyttig verktøy, selv om deres bydeler settes i et dårlig lys.


Her er listen

Forskjellene er store i Bergen. Her ser du listen med de beste og verste strøkene, rangert etter levekår.

Tallet i parentes viser levekårsindeksen, der 1 er best og 10 er verst. Gjennomsnittet er 5. 1. Nattlandsfjellet (1,7)

2. Bønesskogen (2,6)

3. Fjellsiden sør (2,8)

4. Rå (2,9)

5. Kyrkjetangen (3,0)

6. Morvik (3,4)

7. Fanabygda (3,5)

8. Paradis (3,5)

9. Ytrebygda (3,6)

10. Eidsvåg (3,8)

11. Landås (3,8)

12. Rolland (3,9)

13. Smørås (3,9)

14. Hordvik (4,0)

15. Alvøy (4,1)

16. Sædalen (4,3)

17. Flesland (4,4)

18. Sandsli (4,4)

19. Skjold (4,4)

20. Arna (4,8)

21. Nyborg (4,8)

22. Espeland (5,4)

23. Øvre Fyllingen (5,4)

24. Fantoft (5,5)

25. Haukedal (5,5)

26. Nesttun (5,5)

27. Godvik (5,7)

28. Sandviken (5,7)

29. Kronstad (5,8)

30. Gravdal (5,9)

31. Hellen (5,9)

32. Søndre Fyllingen (5,9)

33. Gullfjellet (6,0)

34. Fjellsiden nord (6,1)

35. Minde (6,4)

36. Kjøkkelvik (6,5)

37. Sentrum (6,7)

38. Nygårdshøyden (6,8)

39. Hetlevik (7,0)

40. Solheim sør (7,0)

41. Vågen (7,0)

42. Breistein (7,1)

43. Flaktveit (7,1)

44. Mjølkeråen (7,5)

45. Nordre Fyllingen (7,6)

46. Slettebakken (7,6)

47. Ytre Arna (7,6)

48. Olsvik (7,9)

49. Laksevåg (8,3)

50. Solheim nord (8,5)

51. Loddefjord (9,3)

Hvis du er usikker på hvilket strøk du selv bor i, kan du se nærmere på denne listen (PDF-fil). Strøkene er også avmerket på dette kartet (PDF-fil).

Rike på Nattlandsfjellet

Forskerne har sett nærmere på en rekke forhold som virker inn på hvor godt vi lever. Et av kriteriene er inntekt, som varierer sterkt mellom strøkene. Her er medianinntekten (den «midterste» inntekten i strøket, der 50 prosent har høyere, og 50 prosent lavere) i de mest og minst velstående strøkene.

_1. Nattlandsfjellet: 320.600 kr

2. Fjellsiden sør: 312.500 kr

3. Rå: 303.100 kr

49. Solheim sør: 220.100 kr

50. Solheim nord: 194.800 kr

51. Fantoft: 181.200 kr_

De lave inntektene på Fantoft henger ganske sikkert sammen med at det bor mange studenter i området.

Enorme forskjeller i Åsane

Det er en klar sammenheng mellom lav utdanning og dårlige levekår og helse.

Rapporten viser til at andelen daglige røykere er mer enn dobbelt så høy blant folk med bare grunnskole, som blant akademikere. Lav utdanning knyttes også til fysisk inaktivitet og dårlig kosthold.

Andelen personer med lav utdanning (bare grunnskole/ungdomsskole) er størst på Flaktveit. Men bare et par steinkast unna - på Nyborg - er andelen den minste i hele Bergen. Her er strøkene med størst og minst andel av lavt utdannede folk (prosent i parentes):

_1. Flaktveit (34,3)

2. Hetlevik (33,6)

3. Godvik (33,6)

49. Fjellsiden nord (8,1)

50. Sædalen (6,7)

51. Nyborg (3,8)_

På sosialen ved Puddefjorden

Ett strøk skiller seg klart ut som et boområde for mottakere av sosialhjelp: strøket fra Gyldenpris til Solheimsviken ved Danmarks plass.

I «Solheim nord», som rapporten døper strøket, går hver 7. innbygger på sosialen. Andelen er ti ganger høyere enn i det «beste» strøket, Bønesskogen:

_1. Bønesskogen (1,4 prosent)

2. Hordvik (1,4 prosent)

3. Nattlandsfjellet (1,5 prosent)

49. Slettebakken (7,8 prosent)

50. Solheim sør (10,1 prosent)

51. Solheim nord (14,4 prosent)_

Solheim nord er for øvrig også det strøket (ved siden av studentstrøket Fantoft) der det bor flest ikke-vestlige innvandrere. Strøket skiller seg også ut med den høyeste andelen barnevernsbarn. I snitt har hver eneste skoleklasse tre eller fire elever som blir fulgt opp av barnevernstjenesten.

Færrest barnevernssaker har Bønesskogen, Morvik og Ytrebygda.

Flest kriminelle

Rapporten tar dessuten for seg hvor mange kriminelle som bor i strøkene. Også her skiller Solheim seg negativt ut.

Her er andelen beboere som er mistenkt, siktet eller domfelt for forbrytelser:

_1. Solheim sør: 3,0 prosent

2. Solheim nord: 2,9 prosent

3. Vågen: 2,7 prosent

49. Arna: 0,7 prosent

50. Rå: 0,6 prosent

51. Hordvik: 0,6 prosent_

Se hele rapporten!

Hvis du vil vite mer om hvordan ditt eget og andre strøk fremstår i undersøkelsen, kan du se hele rapporten her:

Levekår og helse i Bergen 2008 (Høyoppløselig PDF, 20,5 MB)

Hva synes du om undersøkelsen? Si din mening i feltet under!

ARKIV
FORSVARER LISTEN: Byråden for helse og omsorg, Liv Røssland, forstår godt at noen føler seg stemplet av rapporten - men mener likevel den er nødvendig.
RUNE BERENTSEN (ARKIV)
Arkiv
Bjørn Erik Larsen
Arkiv