ARNE COLLIANDER

ROY HILMAR SVENDSEN

Mannen var tiltalt for legemsbeskadigelse mot samboeren, og for gjentatte ganger å ha mishandlet henne i en periode over hele 17 år.

Advokaten var også tiltalt for å ha vanskjøttet og mishandlet parets sønn ved en rekke anledninger. Gulating lagmannsrett fant advokaten skyldig i samtlige tiltalepunkter, og dømte ham til ubetinget fengsel i to år. Straffen er i samsvar med aktors påstand.

— Jeg er ganske forferdet over at en lagmannsrett kan unnlate å utøve kildekritikk. En kan stille åpenbare spørsmålstegn ved flere av vitneforklaringene, sier høyesterettsadvokat Tor Erling Staff, som er bergensadvokatens forsvarer.

Han har ikke rukket å diskutere dommen med sin klient, og vil derfor ikke uttale seg om en eventuell anke.

Advokaten er tidligere frikjent for disse forholdene i Bergen tingrett. Der ble han imidlertid dømt for å ha truet sønnen sin på livet, ved å ta med seg hjem en klient, en ettersøkt torpedo, for å «snakke sønnen til rette». Straffen for dette ble satt til fengsel i 90 dager.

Vil kjempe for lisensen

Advokaten, som er i 30-årene, ble av Advokatbevillingsnemnda på grunn av denne fellende dommen fratatt lisensen sin på livstid.

Når lagmannsretten nå har både utvidet straffegrunnlaget og skjerpet straffen betydelig, er det liten grunn til å tro at advokaten får lisensen tilbake. Han har riktignok varslet at han vil kjempe med nebb og klør for å få det til.

Ved en anledning bøyde eks-advokaten samboerens finger så kraftig bakover at den brakk. Dette er han nå dømt for, pluss en rekke tilfeller av slag, spark og lugging av samboeren. Han skal også ha tatt en hageslange med inn på soverommet og spylt samboeren med vann mens hun sov.

Løgn og utroskap

I retten ble det tegnet et bilde av et samboerskap som advokaten preget med vold, utroskap, løgn, svik, sene kvelder på byen og høyt alkoholforbruk. De fleste av overgrepene overfor samboeren og sønnen skal ha foregått mens advokaten var beruset. Alt dette skal ha skapt en ubeskrivelig angst hos samboeren og sønnen.

Lagmannsretten legger til grunn at advokaten forsettlig og jevnlig mishandlet sin familie både psykisk og fysisk. Den psykiske terroren har pågått kontinuerlig. Retten slår fast at alt har preg av en sammenhengende forbrytelse, selv om det har vært opphold i samboerskapet og advokaten tidvis har bodd hos andre kvinner.

Retten slår videre fast at advokaten over lang tid har manipulert og lurt sin samboer.

Advokaten ble også dømt til å betale sin sønn en erstatning på 25.000 kroner.