Omleggingen vil trolig skje i løpet av september 2006, opplyser sjefredaktør Einar Hålien.

— Jeg er glad for dette vedtaket. Vi føler oss sikre på at leserne også vil sette pris på det nye formatet, sier han til bt.no.

Overgangen til tabloid er blitt utredet i flere år, og vedtaket på dagens styremøte i København var ingen overraskelse.

- Kvalitet, ikke kvantitet

Selv om Vestlandets storavis krymper formatet, garanterer sjefredaktøren minst like stor journalistikk som i dag.

— Vi har gode erfaringer med søndagsavisen i tabloid, og mener å ha vist at vi kan lage kvalitetsavis i mindre format. Jeg er mer opptatt av kvalitet enn av kvantitet, sier han.

At søndagsopplaget har gått til værs etter omleggingen av Søndags-BT for to år siden, har også økt lysten til å lage tabloid hele uken.

— Jeg tror det vil sikre et høyere opplag og høyere lesertall på lang sikt. Etterspørselen blant leserne er stor, spesielt blant yngre lesere, sier Hålien.

Positiv respons på tabloid

— Er det ikke fare for at BT blir for lik BA og andre tabloide konkurrenter?

— Nei, erfaringene fra søndagsavisen tyder på at leserne ikke oppfatter det slik. Vi har fått svært få, om noen, reaksjoner i den retningen, sier han.

De få klagene som har kommet, har stort sett dreid seg om at tabloiden kommer i bare én del.

— Tabloid hele uken vil imidlertid komme i to eller flere deler, sier Hålien.

— Blir ikke BT i tabloid fryktelig tykk?

— Jo, den blir tykkere, men vi tror vi vil klare å lage en avis som lett å finne frem, sier han.

Papirmengden i avisen vil bli noe mindre enn i dag, blant annet fordi annonsene blir mindre.

Magasinene blir med

Hvordan den nye tabloidavisen skal utformes, er fortsatt uklart. Ganske sikkert er det likevel at magasinene Hus og hjem, BTMagasinet og TV-Magasinet blir med på lasset. Tabloiden blir ingen blåkopi av dagens søndagsavis.

— Men vi satser på å ta med oss det beste fra den, sier Hålien.

Planleggingen av tabloiden har foregått i samarbeid med de store regionavisene i Trondheim, Stavanger og Kristiansand. Ambisjonen er at alle skal gå over til tabloid fra samme tidspunkt.