— Etter at Bergenhus ble egen bydel har vi hele tiden skjermet skolene og barnehagene. Dette er første høst med kutt i skolebudsjettene og vi kutter mindre enn de andre bydelene, opplyser bydelsdirektør Ole Vorland i Bergenhus til Bergens Tidende.

Det bydelen har gjort, er interessant. Ni prosent er kuttet i administrasjonens stab og støttefunksjoner. Mens mange skoler må kutte opp til fire prosent, slipper skolene i Bergenhus fra det med kutt på en og en halv prosent.

— Vi har fulgt opp bystyrets vedtak om å spare på en annen måte og skjermet barn og unge, slik også forutsetningene var i bystyrets vedtak om innsparing i bydelene, påpeker Ole Vorland.

— Situasjonen er under kontroll. Vi unngår de mest dramatiske kutt. Elevene ved skolene vil merke lite, tror oppvekstsjef Erik Hatlem i Bergenhus. Han innrømmer like fullt at skolene gjerne ville beholdt pengene og at kutte merkes.

Christi Krybbe skoler med 230 elever må kutte 120.000 kroner. Svømmeundervisning for 3. klasse utsettes til våren. Timelærerreserve til lærerne er holdt tilbake. Det er mindre penger til vikar og det kan tenkes at elevene får færre utedager.

Haukeland skole med 306 elever må spare 182.000 kroner i høst. Skolene har mindre penger til vikar, må utsette kjøp av nytt utstyr og være mer forsiktig med kjøp av nye lærebøker.

Nordnes skole med 200 elever og en egen avdeling for funksjonshemmete elever, må kutte 255.000 kroner. Det er ikke ansatt noen i 40 prosent stilling ved SFO, 13 prosent kontorstilling og en halv lærerstilling. Det er dessuten kuttet i vikarbudsjettet.