Bergen Næringsråd er blant dem som har engasjert seg for at Bergenhus festning skal forbli i militær forvaltning.

For få dager siden kom gladmeldingen fra forsvarsminister Kristin Krohn Devold om at ønsket er blitt hørt. Som en av svært få historiske festningsanlegg vil Bergenhus festning forbli militært området.

Dermed vil flaggtjeneste, saluttering, andre seremonielle oppgaver, militære arrangement og møter fortsatt finne sted på Bergenhus.

Sjef for Sjøforsvarets skoler/KNM Tordenskjold vil få koordinerende myndighet over Bergenhus festning.

Krohn Devold mener festningen er svært spesiell.

— Bergenhus har en helt spesiell stilling blant våre gamle militære festninger. Festningen er et viktig og synlig symbol for militær tilstedeværelse midt inne i byen som ligger tett inntil hovedlokaliseringen for det norske sjøforsvaret, skriver hun i sin begrunnelse.