Mens lokalpolitikerne kjemper for å sikre Bergen de 100 arbeidsplassene i Konkurransetilsynet, fikk byen i dag tildelt 62 nye, statlige stillinger — helt uten kamp. Det er Forsvaret som har vedtatt å legge sin nye felles regnskapssentral til de ledige lokalene på Bergenhus festning.

De lokale regnskapskassene ved 90 militære avdelinger blir nedlagt, og alle regninger skal fra høsten betales fra byen mellom de syv fjell, opplyser Forsvarets Overkommando. For Forsvaret totalt gir det 200 færre arbeidsplasser, men for de grønne og blå her vest betyr omleggingen altså 62 nye jobber.

— Hvis flystasjonen på Andøya kjøper ny snømåke, skal regningen sendes Bergen i fremtiden, forklarer oberstløytnant Hans Trelnes i Forsvarets overkommandos personell- og økonomistab til Forsvarsnett.

Han forteller at Bergen ble valgt hovedsakelig fordi Forsvaret sitter på egne, ledige lokaler på Bergenhus festning.

— Samtidig finnes det i dag kompetent personell fra Forsvarets logistikkorganisasjon/Sjø på Haakonsvern som kan utgjøre en grunnstamme i oppstarten av enheten. De gode utdanningsmiljøene i byen, både på militær og sivil side, kan også trekkes frem som argumenter for lokaliseringen, sier oberstløytnanten.

De ansatte skal være i hus fra 1. august, og skal de første tre månedene få opplæring i de nye systemene. Fra 1. november skal de ansatte være klare til å ta hånd om 7-8 milliarder kroner i fakturaer i året.

FÅR REGNSAPSSENTRAL: Bergenhus festning.