JOHN LINDEBOTTENYNGVE STEENSÆTH (grafikk) john.lindebotten@bergens-tidende.no

bydelene i Bergen

Bydelen Bergenhus består av de tidligere bydelene Sentrum og Sandviken. Folketallet er ca. 31.000, og i utkastet til kommuneplan antas det at tallet vil stige et par år, for deretter å sige tilbake til dagens nivå og stabilisere seg der. På grunn av endringer i befolkningens sammensetning, blir det likevel stadig bygget nye boliger i Bergenhus bydel. Nye arealer er det lite av, men gjennom sanering er det skaffet plass til nybygging. Og Bergenhus er den bydelen flest folk i Bergen kommune ønsker å flytte til, nest etter Fana.

Mye bygging

Fra 1988 til 1993 ble det bygget 997 ny boliger i Bergenhus bydel. Det vil si 166 i gjennomsnitt hvert år. Fra 1994 til 1998 falt gjennomsnittet til 71 boliger i året. Storparten av nybyggingen er blokker. For øyeblikket er byggeaktiviteten høy i bydelen, og ca. 800 boliger er planlagt bygget frem til 2003. Plasseringen av disse er vist på oversiktskartet. Og innen 2011 regner byens planleggere med at det skal bygges 1.200 boliger til i Bergenhus bydel. Hvor alle disse kommer til å bli bygget, er det vanskelig å si, men nøkkelbegrep her er stadig vekk fortetting, sanering og byfornying.

Flytte på sjøen?

I tillegg dukker det med jevne mellomrom opp mer eller mindre fantasifulle forslag om boligprosjekter på flytende på sjøen, enten i Store Lungegårdsvann eller utenfor bodene i Sandviken. Hvorvidt prosjekter av denne typen bli realisert i planperioden, er det helt umulig spå noe om. Det er viktig at Bergenhus får en variert bebyggelse, blir det understreket i kommuneplanens arealdel. Men nesten tre fjerdeparter av de som bor i bydelen er enslige, med begrenset plassbehov. Det forventes at barnetallet i bydelen vil gå tilbake, bl.a. fordi det blir for dyrt for barnefamilier å bo sentralt. I typiske boligstrøk, som passer for barnefamilier, har det funnet sted en oppdeling i små leiligheter og hybler.

Finne balansen

For øyeblikket er det arbeid i gang med tre kommunedelplaner som berører Bergenhus bydel. Det gjelder Sandviken/Fjellsiden nord, Fjellsiden sør og Sentrum. Den viktigste utfordringen med disse planene blir å finne ut hvordan man best kan kombinere behovet for vekst med behovet for vern, og å finne en riktig balanse mellom boligbygging og næringsutvikling.

...men vi savner Posten