ROY HILMAR SVENDSEN

Alt avhenger nå av om Stortinget gir sin støtte.

Avisen Studvest forteller i dag at Stortinget behandler et forslag om å opprette et universitetsfengsel i Bergen. Forslaget skisserer et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Bergen fengsel etter en modell liknende samarbeidet som er etablert ved Haukeland universitetssykehus.

Leif Waage ved Kriminalomsorgen region Vest er leder for prosjektet. Han forteller til avisen at målet er å kunne starte opp allerede til neste år.

— Med kompetansesenteret for rettspsykiatri ved Haukeland universitetssykehus som bindeledd, vil vi la doktorgradsstipendiater innenfor ulike fagområder som juss, psykologi, sosiologi og medisin gå inn med forskning i fengselet, sier Waage til Studvest.

Han tror at bedre forståelse av fangenes situasjon vil føre til bedre oppfølgning av den enkelte, slik at det blir færre gjengangere i norske fengsler.

Ledelsen ved Bergen fengsel er svært positive til forslaget, og gleder seg til å samarbeide med forskere.

— Fengselsforskning har fått for liten oppmerksomhet. Derfor trenger vi å få et miljø inn her for å få mer åpenhet og kunnskap, sier underdirektør Siri Fahlvik Pettersen til Studvest.