Av de fire største byene i Norge er Bergen den byen som har hatt minst folkevekst gjennom hele 2007 frem til 1. januar 2008. I fjor ble det bare 3126 nye bergensere, en vekst på 1,3 prosent — totalt på 14. plass av norske byer.

Og i den minst voksende storbyen i Norge er det Fyllingsdalen og Åsane som vokser minst av bydelene. Det viser tall fra Hordaland fylkeskommune og Statistisk sentralbyrå.

Det vokser i sør - tregere i nord og vest

I Fyllingsdalen har befolkningsveksten stagnert siden år 2000, og det siste året har bydelen i vest kun fått 32 flere innbyggere. Det bor nå 28.285 personer i Fyllingsdalen.

Fyllingsdalen er også eneste bydel som hadde en nedgang i folketallet i perioden 2000-2008.

Folketallet i Åsane kryper sakte opp mot 40.000, og nå bor det 38.487 mennesker i nordre bydel - en vekst på 187 personer (0,5 prosent) i løpet av 2007.

Selv om Åsane fremdeles har største befolkning i Bergen, kan det tyde på at åsabuene er i ferd med å bli tatt igjen. Både Fana, Bergenhus og Laksevåg nærmer seg 40.000 innbyggere, og i disse bydelene har også befolkningsveksten vært større enn Åsane det siste året.

De åtte siste årene siden 2000 har Fana økt folketallet fra 31.108 til 36.336 (16,8 prosent) - mens Åsane har vokst med snaut 1000 innbyggere (2,9 prosent) siden millenniumsskiftet.

Men da skal det også legges til at de sørlige bydelene hadde en kraftig vekst tidlig på 2000-tallet, mens utbyggingen av boliger de siste årene har minket.

Kan ta igjen Åsane i 2011

Uansett - det er i sentrum og sørlige Bergen folk vil bo, om en skal tro tallene. Veksten i Bergenhus har vært stor siden 2005, og det er også her folketallet økte mest i hele 2007 - 1239 flere flyttet inn i en allerede godt fylt bydel i fjor.

Skulle veksten fortsette som den gjorde i fjor i årene fremover, vil Bergenhus bydel være størst om bare tre år. Skulle veksten i sentrum stoppe opp, mens resten av bydelene vokste som i 2007, tar Fana igjen Åsane som største bydel om 14 år.

Det er forutsatt at det er plass til alle disse nye bergenserne i bydelene. Plassmangel er nemlig en viktig faktor til hvilke bydeler som vokser. Veksten i sør kan nemlig skyldes at det rett og slett er her det er best plass til nye bergensere.

Plassmangel grunnen?

Slike kunstige skiller kan være en viktig del av grunnen til hvordan en by vokser, ifølge professor emeritus ved Universitetet i Bergen, Jens Christian Hansen.

— Om kommunen eller en del av kommunen er relativt full, da blir det selvsagt en liten vekst. Bergen har få plasser som tilbyr folk de boligene de vil ha, altså frittstående hjem, sier Hansen.

Tabell / Endring i folketallet i bydelene i Bergen (2000-2008)

Endring
2000 2007 2008 2000-08 2007-08
Bergenhus 31.320 34.650 35.889 14,6 3,6
Ytrebygda 19.689 23.683 24.044 22,1 1,5
Årstad 33.710 34.708 35.232 4,5 1,5
Arna 12.033 12.063 12.231 1,6 1,4
Fana 31.108 36.002 36.336 16,8 0,9
Laksevåg 35.430 36.541 36.820 3,9 0,8
Åsane 37.416 38.300 38.487 2,9 0,5
Fyllingsdalen 28.428 28.253 28.285 -0,5 0,1
Bergen totalt 229.490 244.535 247.663 7,9 1,3

Hvorfor tror du Fana og Ytrebygda vokser mest i Bergen? Og tror du flere ville flyttet til Fyllingsdalen, om det var bedre plass der? Bruk kommentarfeltet under!

LOKKER MEST: Krokeide og Fana hadde en god befolkningsvekst i fjor. Kun Ytrebygda bydel hadde større vekst, og det er nettopp bydelene i sør som øker mest.
TAES IGJEN: Åsane bydel, her representert ved Brurås, er i ferd med å bli tatt igjen som Bergens største bydel. I fjor ble det bare 187 nye åsabuer.
Bergens Tidende
DRABANT: Fyllingsdalen var eneste bydel som hadde nedgang i folketallet i fjor. Her blokkene i Løvåsveien.
Bergens Tidende
VOKSER MEST: Bergenhus bydel var bydelen med størst befolkningsvekst i 2007. Men en gang må det bli fullt her.