Statsråden fra Bergen ønsker å tilbakeføre deler av selskapsskatten til kommunene. Hele selskapsskatten ble gjort statlig i 1999, og kommunene mistet dermed et økonomisk motiv for å drive næringsutvikling.

I tillegg vil Solberg justere inntektssystemet slik at Bergen får beholde mer av hver ekstra skattekrone. Samlet gir dette Bergen 176 millioner i økte inntekter.

— Deep nede i shit

Kommuneøkonomien sto først på dagsordenen da bergenspolitikerne i går hadde sitt årlig møte med Hordalandsbenken.

Utgangspunktet er dystert nok. Foreløpige tall viser at 2003 endte med 476 millioner i minus. Det oppsamlete underskuddet er dermed 987 millioner - skarve 13 millioner unna en milliard.

— Vi er deep nede i shit, lyder ordfører Herman Frieles beskrivelse av situasjonen.

Fra byrådsleder Monica Mæland fikk Hordalandsbenken klar melding om å kjempe for den foreslåtte omleggingen:

— Det er et viktig prinsipp regjeringen foreslår her, og Bergen kommer som kjent dårlig ut med dagens inntektssystem, sa Mæland.

I 2002 tapte Bergen hele 284 millioner kroner på omfordeling av skatteinntektene.

Bergen vinneren

Høringsfristen for den foreslåtte omleggingen er 1. februar. Planen er at kommunalministeren skal fremlegge et endelig forslag i kommuneproposisjonen for 2005.

Den nye modellen for selskapsskatt til kommunene gjør spørsmålet om hovedkontor uinteressant. Lokaliseringen av arbeidsplassene styrer skatteinntektene, ikke lokaliseringen av hovedkontor.

Ingen kommer bedre ut av det nye inntektssystemet enn kommunalministerens hjemby. Oslo, som skor seg på dagens inntektssystem, taper 55 millioner på nyordningen. Også Stavanger kommer dårlig ut. Trondheim, som vanligvis står last og brast med Bergen i spørsmål om storbyøkonomien, avspises med knappe syv millioner i gevinst.

Veien frem til politisk flertall for omleggingen kan med andre ord fortone seg nesten umulig. I går valgte likevel noen av stortingsrepresentantene å forplikte seg:

— Jeg støtter forslaget om å gi selskapsskatten til kommunene, sa Frps Gjermund Hagesæter.

— Vi skal gjøre vår del i forhold til selskapsskatten, sa Torbjørn Hansen (H).

For øvrig fikk Hansen & Co. pent takk fra byrådslederen for utfallet av storbymeldingen. Der sikret Bergen seg mer av potten til rus og psykiatri. Det gir 14 millioner mer til Bergen i 2004 og gradvis mer de neste årene før ekstrapotten ender på 72 millioner i 2008.

Både storbymidlene til rus og psykiatri og selskapsskatten er omfordeling av midler - ikke tilleggsytelser.

— Denne type endringer vil alltid skape omfattende debatt, sa statssekretær Morten Andreas Meyer til Adresseavisen da det nye inntektssystemet ble sendt ut på høring.