— Byrådet vil gå i gang med å få kartlagt hvilke muligheter Bergen kommune har til å forskottere en tidligere ferdigstilling av bybanen og Ringveg vest, sier finansbyråd Trond Tystad til Bergens Tidende.

— Et sentralt punkt i en slik vurdering blir hvilken rente vi kan oppnå på de lån som er nødvendige. Vi må nemlig veie opp mot hverandre rentekostnaden ved et lån, og den nytten vi har ved å ta i bruk en fullt ferdig bybane og en fullt ferdig Ringveg vest opptil fire år tidligere enn planlagt, sier Tystad.

— Jeg registrerer at det er stor iver i Bergen etter å komme videre med Bergensprogrammet. Fra vår side vil vi gjøre alt vi kan for å støtte opp i denne prosessen, og vi vil være åpne for konstruktive forslag, sier Arbeiderpartiets talskvinne i Stortingets samferdselskomité, Oddbjørg Ausdal Starrfelt, til BT.

Pause i fire år

Lån og forskottering for bybanen og Ringveg vest er aktuelt fordi begge prosjektene bare skal bygges halvveis i Bergensprogrammets første del, og være bruksklare i 2008.

Men Bergensprogrammets første del går til og med 2011, og først i andre del, fra 2012, vil arbeidene med resten av bybanen og Ringveg vest komme i gang, så sant ingen klarer å sette fart i prosessen.

Det er dette Bergen kommune nå vil prøve på. Fullføring av bybanen og Ringveg vest vil koste rundt regnet to milliarder kroner, som altså må lånes mot sikkerhet i de bompengeinntektene og statlige bevilgningene som ligger til grunn for Bergensprogrammets andre del.

Stor belastning

— Forskottering lyder veldig interessant, men vi må undersøke om det er lovlig og forsvarlig. Kommunen låner jo ellers vanligvis til sykehjem og skoler, og lån ut over det kan lett bli en for stor belastning for våre lånerammer, sier byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Tidligere ordfører Ingmar Ljones, nå på Stortinget, uttrykker også frykt for at kommunen kan stange hodet i taket ved å låne til bybanen.

Sikkerhet i trafikken

Ole Johan Sagen, som leder ressursgruppen i Bergen Næringsråd mener at Bergen Bompengeselskap AS bør stå som låntaker, men styreleder Reidar Lien sier til BT at vedtektene ikke tillater dette.

— Da bør vedtektene endres, sier Sagen. Bompengeselskapet vil kunne stille som sikkerhet bompengeinntektene som ligger i trafikkstrømmen inn til Bergen. Et aber med dette er at bompengeinntektene foreløpig bare er garantert frem til og med 2011, i og med Stortingets vedtak om Bergensprogrammets første del. Normalt vil et nytt vedtak om bompenger i ti år til for andre del av Bergensprogrammet ikke komme før rundt 2010. Løsningen ville etter min mening være å be Stortinget gjennom en tilleggsproposisjon forlenge den kommende bompengeperioden fra 10 til 15 år, sier Ole Johan Sagen.

Innkreving døgnet rundt

— Kommunalt låneopptak kan være en naturlig løsning. Det ville i hvert fall være for dumt å la anleggsarbeidene stoppe opp halvveis, sier Høyres Monica Mæland.

Øyvind Halleraker, mannen bak Trekantsambandet, viser til eksempelet Fjellinjen i Oslo.

— Der kan Bergen lære noe. Der har de utnyttet bompengepotensialet fullt ut. Innkreving døgnet rundt og i helgene. Samtidig har Fjellinjen AS en låneramme på 2,5 milliarder som de flyter på for å holde anleggsarbeidene i gang kontinuerlig. Bompengebelastningen blir riktignok større enn i Bergen, men til gjengjeld vil de kunne avslutte den tidligere. Når dette er mulig i Oslo, burde det være mulig i Bergen også, sier Øyvind Halleraker.

AVVEINING: - Vi må veie opp mot hverandre rentekostnaden ved et lån, og den nytten vi har ved å ta i bruk en fullt ferdig bybane og en fullt ferdig Ringveg vest opptil fire år tidligere enn planlagt, sier finansbyråd Trond Tystad. ARKIVFOTO: HELGE SKODVIN

POSITIV: - Fra vår side vil vi gjøre alt vi kan for å støtte opp i denne prosessen, og vi vil være åpne for konstruktive forslag, sier Arbeiderpartiets talskvinne i Stortingets samferdselskomité, Oddbjørg Ausdal Starrfelt. ARKIVFOTO: BJØRN SIGURDSØN, SCANPIX

KOMMUNALT LÅN: - Kommunalt låneopptak kan være en naturlig løsning. Det ville i hvert fall være for dumt å la anleggsarbeidene stoppe opp halvveis, sier Høyres Monica Mæland. ARKIVFOTO: ØRJAN DEISZ