– Det skulle bare mangle. Jens Stoltenberg har lovet flere titalls milliarder kroner til norsk samferdsel. Se bare hva han strør om seg med i Oslo. Nå er det på høy tid at det drypper litt også på Norges nest største by, sier byrådsleder Monica Mæland.

I rådhusets 13. etasje er det frustrasjon over at regjeringen i sitt forslag til Nasjonal Transportplan ikke sier noe som helst om hvor mye Bergen kan regne med fra staten til finansiering av Bergensprogrammet del 2. Forvirringen bare øker når det samtidig vises til at staten forventer en bompengesøknad fra Bergen kommune etter at NTP er fremlagt.

Samtidig registrerer man at samferdselsminister Liv Signe Navarsete i media hevder Bergen kommune burde ha sendt inn bompengesøknad i forkant.

Les også:

Dette får Hordaland Dette får Sogn og Fjordane

Uverdig narrespill

– Dette er et uverdig narrespill, sier Filip Rygg, KrFs gruppeleder i Bergen bystyre.

I mellomtiden forbereder fylkeskommunen seg på å betale ut «statens» del av investeringene for byggetrinn 2 av Bybanen og Ringvei vest. Slik fylket hele tiden har gjort for Bergensprogrammet byggetrinn 1. Onsdag kommer fylkestinget trolig til å vedta et årlig beløp på foreløpig 120 millioner kroner for perioden 2010-2019. Grunnlaget for dette beløpet er fordeling mellom statlige midler og bompenger i forholdet 40 til 60. Omtrent slik er fordelingen i den reviderte finansieringsplanen for Bergensprogrammet som Stortinget vedtok 28. februar 2006. Det forutsetter da at videreføringen av Bergensprogrammet beregnes til ca. 3 milliarder kroner.

Les også: Gir bilistene bybaneregningen

Artikkelen fortsetter under videospilleren...

Krav fra bystyret

Skulle kostnaden vise seg å ligge nærmere 4 milliarder, står ikke fylket i beit da heller. I NTP står det nemlig at rammene for statens riksveibevilgninger i NTP baserer seg på statsbudsjettet for 2009. Hordaland fylke sin del er da 320 millioner kroner. Derav beregnes halvparten til Bergen, altså 160 millioner kroner, som er 40 prosent av 4 milliarder.

Dette kommer regjeringen nærmere tilbake til i forbindelse med kommuneproposisjonen for 2010, som er ventet i begynnelsen av mai.

Men Monica Mæland mener altså at Bergen kommune fortjener mer. Mye mer. Dette ønsker hun å få fastslått gjennom et bystyrevedtak formulert som et krav til staten.

Se video:

Jubler for ny vei — Flere vil ta tog Anleggsstart 2010

Mæland ser likevel ikke bort fra at Bergen bystyre kan behandle en bompengesøknad i møte 27. april, slik det antydes i fylkesrådmann Paul M. Nilsens saksframlegg til fylkestinget. Fylkestinget kan så strø sand på søknaden 11. juni.

Dette er mye, mye senere enn beregnet. Fremleggelsen av NTP var da opprinnelig fastsatt til desember 2008. For bompengesøknaden betyr det i beste fall vedtak i Stortinget høsten 2009. Fylkesrådmann Paul M. Nilsen mener likevel det kan holde i forhold til ønsket om å starte anleggsarbeidene på byggetrinn 2 av Bybanen og Ringvei vest høsten 2010. Hva mener du om saken? Si din mening her.

BYGGETRINN 2: Forlengelsen av Bybanen fra Nesttun til Lagunen er beregnet å koste ca. 1,2 milliarder kroner.
FOTO/ILL: TOR SPONGA
STRID OM PENGER: Bybanesporene legger seg pent på plass i Inndalsveien. Imens diskuteres det heftig i diverse toppetasjer om hven som som har ansvaret for hva når det gjelder finansieringen.
Helge Sunde