Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Bergen Næringsråd har bestilt en forskningsrapport om saken. Forsker Kjell J. Sunnevåg ved Samfunns— og næringslivsforskning (SNF) har sammenlignet Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø med tanke på lokalisering av Konkurransetilsynet.

Rapporten konkluderer med at utenfor Oslo er det kun Bergen som har de utdanningstilbud og forskningsmiljøer som møter Konkurransetilsynets behov. Det er særlig utdannings- og forskningsmiljøene innen juss og økonomi som gjør at Bergen går seirende ut av sammenligningen.

Sem-erklæringen

Rapporten ble presentert for arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman (H.), parlamentariske ledere og Hordalandsbenken på Stortinget mandag. Bakgrunnen for initiativet er signaler i Sem-erklæringen om at regjeringen ønsker å flytte ut statlige arbeidsoppgaver og arbeidsplasser fra hovedstaden. I Sem-erklæringen blir det fremholdt at Konkurransetilsynet med sine 102 arbeidsplasser skal gis en friere og mer uavhengig stilling i forhold til forvaltningen. Ingenting er ennå bestemt om dette. Men regjeringen vil legge fram en melding til Stortinget om saken før kommende årsskifte.

Får støtte fra Trondheim

Administrerende direktør Helge Dyrnes i Bergen Næringsråd sier at næringsrådene i både Stavanger og Trondheim støtter en lokalisering av Konkurransetilsynet til Bergen. Som takk for støtten vil Bergen stille forskningsrapporten til disposisjon for disse to byene slik at de kan bruke argumentene i deres eventuelle kamp for å få andre statlige institusjoner.

Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) sier at hun regner sannsynligheten som stor for at Konkurransetilsynet blir lokalisert til Bergen dersom det blir besluttet at tilsynet skal flyttes ut av Oslo.

Fylkesordfører Gisle Handeland (Ap) sier at en slik utflytting er en vanskelig prosess politisk og i forhold til de ansatte i institusjonen. Han regner med at en del motkrefter vil komme på banen i denne prosessen, også motkrefter som han i dag ikke har oversikt over.

Sverige mindre sentralisert

Sunnevåg har i rapporten sett både på norske og svenske erfaringer med utflytting av statlige institusjoner fra hovedstaden. I Norge har det skjedd lite på dette feltet. I løpet av 20 år fram til 1981 ble sju institusjoner med til sammen 400 arbeidsplasser flyttet ut fra Oslo. I Sverige ble 50 institusjoner med mer enn 10.000 arbeidsplasser flyttet ut fra Stockholm i løpet av 10 år.

Sunnevåg sier at forholdene på det stedet en statsinstitusjon skal flytte til er svært viktig for å få en lykkelig flytteprosess. Han fremhever flytting av Norsk Polarinstitutt til Tromsø som en norsk suksesshistorie.. Ved denne flyttingen ble instituttet revitalisert ved at det fikk nær kobling til polarforskermiljøet ved Universitetet i Tromsø.

(NTB-Audun Stølås)