Bystyret vedtok enstemmig at Bergen skal søke Verdens helseorganisasjon (WHO) om deltakelse i nettverket av såkalte Safe Communities. Målet er å skape trygge lokalsamfunn ved hjelp av samarbeid mellom ulike sektorer, som Hordaland politidistrikt, HEMIL-senteret ved Universitetet i Bergen, Hordaland Røde Kors og Bergen kommune. Satsingsområdene i Bergen vil blant annet være skade— og ulykkesforebyggende arbeid overfor barn, unge og eldre.