Av norske storbyer scorer Oslo-skolen høyest både på de nasjonale prøvene og i den internasjonale PISA-undersøkelsen. Bergen kommer dårligst ut, men har likevel store ambisjoner.

– Bergen kan ikke slå seg til ro med noe annet enn å bli bedre på skole enn Oslo, sier byråd for barnehage og oppvekst, Thomas Moltu (KrF), og høyner:

– Bergen skal få Norges beste skole!

Skolebyråden i Oslo har ingenting imot sterkere konkurranse fra Vestlandet.

– Kjempebra. Det er bare sunt, sier Torger Ødegaard.

Skal teste matte og IKT

Men landets to største byer skal ikke først og fremst konkurrere fremover, men samarbeide. Denne uken møttes de to byrådene i Oslo, for å innlede et storbysamarbeid om bedre skoler og barnehager. Bergen og Oslo representerer til sammen tyve prosent av alle norske grunnskoleelever.

– Vi er de eneste storbyene i landet. Hvis to byer har noe å samarbeide om, så er det Oslo og Bergen, sier Ødegaard.

Det første Bergen skal gjøre for å nå målet om den beste skolen, er å kopiere Oslo: Innføre flere tester i grunnskolen. Fra høsten skal bergenselevene testes i matematikk og digitale ferdigheter (IKT) hvert år. Senere ønsker Moltu å utvide testingen, blant annet til engelsk.

– Vi må ha mål for bergensskolen, og målinger for å vite om vi når dem. Skolen er helt avgjørende for Norge som arbeidsmarked i fremtiden, også internasjonalt. Når oljen i Norge går tom, må vi ha kompetanse og arbeidskraft. Grunnlaget legges i grunnskolen.

– Øker læringstrykket

Oslo har i flere år testet elevene i basisfag og grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving, matte, engelsk og IKT.

– Hvis flere skal lære mer, er vi nødt til å teste og sjekke at elevene lærer det de skal. Derfor kartlegger vi fra dag en, sier Ødegaard

– Hva har dere oppnådd med testene?

– Vi har fått kunnskaper om hva elevene lærer og ikke lærer, og fått tilpasset opplæringen mer til hver enkelt elev. Dessuten øker testene læringstrykket på skolene, sier Ødegaard.

Bergen tester i dag elever i lesing, og har samme erfaring som Oslo.

– Testing medvirker til høyere nivå og større læringsutbytte, sier Moltu.

– Så testing blir et mål i seg selv?

– Det er et middel for å avdekke behov, og sette i verk tiltak å øke kvaliteten.

Vil lære om barnehager

– Hva kan Oslo lære av Bergen?

– Bergen har blant annet fått til et bra samarbeid med de private barnehagene. Vi kan lære noe av måten barnehagedriften i Bergen blir organisert på, svarer Ødegaard.

Men det spørs om kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell synes at Bergen har noe særlig å lære bort. Like før jul angrep han Bergen og Oslo for manglende politisk vilje til å bygge nok barnehager.

– Lokalt får vi kritikk for å bygge ut barnehager for fort, mens ministeren kritiserer oss for å bygge ut for sent. Påstanden fra ministeren er enten uttrykk for manglende kunnskap eller for politisk spill, sier Moltu.

– Vi bygger 4000 nye barnehageplasser i året. Ingen bygger flere plasser enn Oslo og Bergen, sier Ødegaard.

STORBYKAMERATER: I flere år har Oslo-skolen testet elevene i basisfag, og har gode resultater å vise til. Til høsten innfører også Bergen tester i matte og IKT. Landets to største byer innledet denne uken et samarbeid for å bedre skole- og barnehagetilbudet, men oppvekstbyrådene Thomas Moltu og Torger Ødegaard vil også konkurrere.
Bjelland, Håvard