— Skal vi lykkes i barnehagesatsingen i Bergen, er vi tvunget til å samarbeide med de private aktørene - som eier 70 prosent av barnehagene i byen, sier Anne-Gine Hestetun, byråd for barnehage, skole og idrett.

Hun forsikrer at utspillet ikke er et stunt i forkant av valget. I går skrev nemlig Bergen kommune under på en intensjonsavtale med private barnehageaktører.

— Vi ønsker å være den førende barnehagekommunen i landet, sier byråd Hestetun.

Avtalen ble inngått mellom Private barnehagers landsforbund, Husmødrenes barnehager og Bergen kommune. Intensjonen er at aktørene ikke lenger skal sitte på hver sin tue, men samarbeide for et så godt barnehagetilbud for brukerne som mulig. Leder for Private barnehagers landsforbund, Arild Olsen, karakteriserer avtalen som et gjennombrudd i organisasjonens historie.

— Bergen er den første kommunen i landet som går inn i et slikt samarbeid. Mål med avtalen er i hovedsak at foreldrebetalingen skal gå ned, og at det blir lettere å få tak i barnehageplasser, sier Olsen.

Avtalepartnerne forplikter seg også til å øve press overfor nasjonale styresmakter. Nå skal Norge lære av Bergen.