Dette er den viktigste konklusjonen i en rapport om luftkvaliteten i Bergen som ble fremlagt i dag. Rapporten viser at Bergen har brukbar kontroll over problemet med svevestøv, mens byen vår er verst i landet når det gjelder nitrogendioksyd, NOx.

Heldigvis, får man si, regnes NOx som langt mindre farlig for helsen enn svevestøv. Støvet oppstår bl.a. som følge av veislitasje med piggdekk og gjennom vedfyring. De siste årene har piggdekkandelen av veitrafikken gått jevnt og trutt nedover, slik at den piggfrie kjøringen i Bergen passerte 70 prosent i fjor. Men både fungerende byråd for helse, Trond Tystad, og veisjef Ole Chr. Torpp truer med avgifter dersom ikke den piggfrie andelen når minst 80 i løpet av denne vinteren.

— Vi ligger godt innenfor de nasjonale målene for støvkonsentrasjon i luften i Bergen, men vi vil uansett anstrenge oss for å redusere støvplagen enda mer, nettopp fordi støvet er så helseskadelig, sier Trond Tystad.

Men det kreves langt sterkere lut for å få ned NOx-forurensningen. NOx kommer først og fremst fra eksos, og da er det veitrafikken som må reduseres. Vegsjef Ole Chr. Torpp kan foreløpig ikke annet enn beklage at kollektivtrafikken stadig mister terreng. Han peker på vegprising som et middel til å gjøre det dyrere å kjøre bil i rushtiden. Dette er det opp til Bergen bystyre å ta seg av, og Trond Tystad mener at fremdeles mangler en god del avklaring når det gjelder fordeling og bruk av inntektene.

Men lovgrunnlaget for vegprising er nå på plass.