— Æren for denne prisen tilfaller mange. Losvesenet, tollvesenet, skipsagentene og sist men ikke minst, Bergen og Omland havnevesen som tar seg av de mange praktiske sidene under cruiseskipsanløpene, sier prosjektleder for Cruise Destinasjon Bergen, Ola Hiis Bergh.

Bergen har også sikret seg andre priser i cruisesammenheng, blant annet «Most Responsive Port» og «Best Port Welcome» i henholdsvis 2000 og 2001.

Skryt fra mange hold

Det er magasinet «Dream World Cruise Destinations» som hvert år nominerer og kårer vinnerne i de forskjellige kategorier etter en omfattende rundspørring hos verdens cruiserederier. Konkurransen er delt i fire geografiske områder: Karibia, Middelhavet, Nord-Europa og «resten av verden».

Denne gangen har Hansastaden fått stor publisitet. I de fleste publikasjoner i cruisesammenheng er det artikler om Bergen. Alle roser byen.

Bergen har imponert reiselivsbransjen ettertrykkelig. De fleste europeiske cruisehavner har opplevd kraftig nedgang i cruisetrafikken i 2002. Bergen økte med 18 prosent og har annenplassen i Nord-Europa, målt etter antall anløp. Bare St. Petersburg har flere anløp.

225 anløp i år

For 2003 er det anmeldt hele 225 anløp. Det er ny rekord for Bergen.

Skipene blir større og større. Registrering av anløp for 2004 er allerede i gang. Mens 2003-tallene viser 15 anløp av skip på over 70.000 bruttotonn, er det allerede nå anmeldt 28 slike anløp for 2004.

Med tanke på de stadige større skipene, etterlyser Ola Hiis Bergh fortgang i etablering av den planlagte nye seilingsleden inn til Bergen fra nord. Hvis det ikke skjer noe i denne saken, kan Bergen fort bli akterutseilt og få et dårlig ord på seg blant cruiseskipsrederiene.

IMPONERER REISELIVSBRANSJEN: De fleste europeiske cruisehavner opplevde kraftig nedgang i cruisetrafikken i fjor, men i Bergen er det motsatt. I år er det anmeldt flere anløp i Bergen enn noen gang. Vi er bare uimotståelige... ARKIVFOTO: ROAR CHRISTIANSEN