Få byer i landet makter som Bergen å få både barn og voksne interessert i det forskerne driver med.

— Det er en egen kraft i universitetet og høyskolene i Bergen. Den merker jeg meg, sier Arvid Hallén, adm. dir. i Norges forskningsråd.

I går åpnet han Kunnskapsfesten på Vågsallmenningen og gratulerte byen med landets flotteste arrangement. Han studerte selv fem år i byen og hadde hybel like bak Bergens Tidendes bygg i Nygårdsgaten. Nå gleder han seg over å være tilbake i byen.

Arvid Hallén fremhever verdien av å jakte på den beste kunnskapen.

— Vi vet mye, men likevel er det ikke alt vi forstår. Til alle tider har mennesker søkt ny kunnskap i undring eller for å løse praktiske utfordringer, sier han.

— Forskningsmiljøene i Bergen har klart å etablere et godt samarbeid med næringslivet. Det har andre byer noe å lære av, mener Arvid Hallén.