— Gjennom Bergenscenarier 2020 ligger bergensregionene allerede langt fremme i sitt utviklingsarbeid. Men scenariearbeidet etterspør nettopp en ny sterk organisasjon med økonomiske muskler som kan drive praktisk utviklingsarbeid. Og den må ikke være begrenset til Bergen kommune, men inkludere alle omegnskommunene til Bergen, sier Dyrnes.

Han tror det er store muligheter for å få Bergen kommune til å ta initiativet til et slikt selskap. Dyrnes har vært sammen med representanter fra kommunen og besøkt Göteborg og Stavanger hvor de har klart å skape nye interkommunale drivkrefter i sitt utviklingsarbeid.

Dyrnes tror et slikt utviklingsselskap vil være svar på mye av det Bård Krogshus i Infosector etterspurte i gårsdagens BT. Han ønsket at Bergen Næringsråd og andre næringsorganisasjoner skulle gå sammen om et felles sekretariat som kunne hjelpe deres medlemmer med praktiske ting som å skrive søknader om økonomisk støtte. Eller hjelpe til med andre praktiske oppgaver som å finne underleverandører, partnere eller kunder.

Slike oppgaver vil være naturlig for et utviklingsselskap å koordinere eller gjennomføre, mener Dyrnes.

Bergen Næringsråd vil da kunne mer rendyrke sin rolle som møteplass og lobbyist.

Dyrnes minner om at Næringsrådet produserer 70-80 møter i året. Møter som også brukes til nettverksbygging.

  • Vi har også 10 ressursgrupper fra ulike bransjer, som setter søkelyset på de viktigste temaene innen disse ulike bransjene, sier han.