Hadde ikke Fusa akseptert å selge kunne hele salget av 23 prosent av BKK-aksjene til Statkraft gått i vasken.

I går forhandlet de 16 landkommunene med gjenstridige Fusa. De ville selge alle sine aksjer, og ikke nøye seg den tredjedelen som de andre eierkommunene ville selge til Statkraft. Og i motsetning til Os og Osterøy, aksepterte ikke Fusa å gi rabatt.

I går møttes partene på halvveien. De 16 landkommunene sier seg villig til å kjøpe resten av Fusa sine aksjer til 61 millioner kroner. Det er 600.000 kroner mer enn det Fusa opprinnelig fikk tilbud om.

ý Dette har Fusa akseptert. Godkjenner alle kommunestyrene i eierkommunene avtalen, er salget i boks, sier ordfører Martin Vik i Kvam. Han ledet forhandlingene med Fusa i går.

I flere kommuner pustes det nå lettet ut. Både Bergen, Lindås, Sund, Askøy og Os kommune har salget betydning for budsjettet. Lindås har allerede fått budsjettet sitt i retur fra fylkesmannen fordi budsjettet ikke er gjort opp i balanse. Uten BKK-inntekter ville budsjettproblemene blitt enda større.

Bergen kommune sitter igjen med en gevinst på drøye 1,1 mrd. kroner. Opprinnelig skulle kommunen hatt nærmere 1,5 mrd kroner. Men for å redde salget, måtte Bergen kjøpe den delen av BKK-aksjene som Os og Osterøy ikke fikk selge til Statkraft.

Med dette kjøpet eier Statkraft 49,9 prosent av aksjene i BKK. Bergen kommune var majoritetseier før salget. Nå eier kommunen 37,75 prosent av aksjene.