KRISTIN JANSEN

— Vitner glemmer. Når de skal fortelle i retten hva som skjedde for over ett år siden, øker sjansen for uriktige avgjørelser, sier advokat Jostein Alvheim.

— Et vitne som skal forklare seg om noe som ligger mer enn ett år tilbake i tid kan lett huske feil. Dess lengre tid det tar fra observasjonene blir gjort til vitnet forteller om det i retten, dess større blir risikoen for at det kommer frem uriktige opplysninger, sier Alvheim.

Fra det tas ut tiltale til dommen ligger klar, bruker Bergen tingrett i gjennomsnitt 5,6 måneder. Det viser statistikk fra første del av 2004. Bare Nedenes tingrett i Aust-Agder har et resultat som er verre enn Bergen. Dette merker Jostein Alvheim godt i sitt daglige arbeid.

Må utsette utdanning

— Jeg har saker som er berammet helt til juni 2005, og det er uheldig. De fleste klientene mine beklager seg over at de må vente så lenge før saken kommer opp. Når det er tatt ut tiltale, er det naturlig at man er interessert i å få saken avgjort så fort som mulig. Mange må utsette planlegging av utdanning og arbeid fordi de venter på en dom, sier han.

Tallene viser at saksbehandlingstiden i Bergen tingrett er fordoblet de siste tre årene. Første halvår av 2001 tok det bare 2,9 måneder før en straffesak var ferdig behandlet. Dette var under både landsgjennomsnittet og Stortingets mål for saksbehandling.

Sorenskriver Eirik Elstad er ikke overrasket over at Bergen tingrett kommer så dårlig ut

— Jeg er fullstendig klar over problemet, sier han.

Stor økning i straffesaker

Elstad mener årsaken til tregheten i første halvdel av 2004 er en dramatisk økning i tallet på straffesaker. Dette skyldes ikke at det begås flere lovbrudd, men at politiet som følge av en omorganisering ble flinkere til å få sakene ut av hyllene.

— Vi var ikke forberedt på dette, og kom veldig bakpå, sier sorenskriveren.

Til tross for at Bergen tingrett bruker nesten dobbelt så lang tid som det Stortinget finner akseptabelt, har Elstad stor tro på at de skal bli raskere.

— Vi trenger tre nye dommerstillinger i to år. Hvis dette går i orden, skal vi komme oss inn blant de beste igjen, sier han.

Seniorrådgiver Jann Ola Berget ved Domstolsadministrasjonen kan ikke love et eksakt antall nye dommerstillinger ved Bergen tingrett. Han forsikrer likevel at de vil prioritere stedene som sliter med å få straffesakene raskt gjennom systemet.

— Det er klart at vi må styrke de tingrettene som sliter med dette. Budsjettforliket mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet gir også mer penger til domstolene enn det opprinnelige forslaget til statsbudsjett. Derfor vil det bli lettere å opprette nye stillinger, sier han.