Faremo offentliggjorde sin beslutning på Sortland i går, til jubel for fremmøtte forsvarsansatte og lokalpolitikere. I Bergen var imidlertid stemningen mer laber.

— Dette er veldig leit for dem som blir rammet, og som nå må bryte løs familiene sine og flytte nordover, sier Tor Erik Eide, hovedtillitsvalgt for Befalets Fellesorganisasjon Sjøforsvaret.

- Skyldes distriktspolitikk

Ifølge Eide berører flyttingen 17 ansatte i Bergen, og 14 i Oslo. Av disse blir rundt 10 stillinger rasjonalisert vekk til andre formål, mens rundt 20 ansatte flyttes til Kystvaktbasen på Sortland.

— Nå krever vi at Forsvaret prøver å ivareta disse så godt som mulig, og at dette ikke går ut over Kystvaktens operativitet, sier Eide.

Han mistenker at vedtaket om å flytte Kystvaktens ledelse til Sortland ikke bare er tuftet på militærfaglige hensyn.

— Det virker som at dette er besluttet av rent distriktspolitiske hensyn. Det er vanskelig å se at det er noen annen forklaring, mener Eide.

Skal ta vare på personellet

Det avviser forsvarsminister Faremo.

— Vi ønsker å samle Kystvakten for å skape et faglig miljø på samme sted, og for å forenkle de administrative rutinene. Det er den faglige dimensjonen som er avgjørende, selv om det er enkelt å forstå at beslutningen blir godt mottatt på Sortland og i Nordland, sier Faremo.

Hun har forståelse for at det kan oppleves som vanskelig for de ansatte som nå må vende nesen nordover hvis de ønsker å beholde jobben sin.

— Omstillingsprosesser er alltid krevende for de som er involvert. Nå er det viktig at vi finner best mulige løsninger for det berørte personellet, sier forsvarsministeren, som legger opp til at arbeidsplassene skal være flyttet allerede neste år.

— Vi kan klare det innen neste år, men vi skal i alle fall ha samlet ledelsen i løpet av 2012.

Faremo bekrefter at KV Sør vil opphøre å eksistere i navnet, selv om kystvaktfartøyene i Sør-Norge vil fortsette å ha hovedbase på Haakonsvern.

— Når vi samler ledelsen på samme sted er det naturlig at den gamle inndelingen ikke er riktig lenger. Men det er for tidlig å si hva organisasjonen vil bli hetende fremover.

Var det riktig å flytte Kystvakten nordover?

KYSTVAKTEN FLYTTES. Sortland tar alt. Haakonsvern tapte Kystvakt Sør. FOTO: Kystvakten.