KRISTINE HOLMELID

Det går frem av tall Norsk Studentunion (NSU) i Bergen har hentet inn for perioden 1998-2002 for tilskudd til studentboliger.

Bergen er i dag verst stilt når det gjelder studenthybler. Bare knappe 11 prosent av studentene i byen har tilgang til subsidierte hybler via studentsamskipnaden. Resten må ut på det private leiemarkedet.

Har planer

Stortinget har satt som mål at 20 prosent skal ha tilbud om rimelige hybler innen 2005.

— Bergen er dårligst på dekningsgrad, og får samtidig tildelt minst nye hybler. Det rimer ikke, sier NSU-leder Torstein Fjeldet Lunde.

Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) har flere planer, men opplever at de ikke får statlige tilskudd til prosjektene. Og uten dette klarer de ikke å bygge billig nok.

I Oslo har ca 16,5 prosent av studentene tilbud om subsidierte hybler, rundt 13,5 prosent av studentene i Trondheim. Av 3504,5 tildelte hybler fra 1998 til 2002 fikk Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) 253 boliger. Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) fikk 1382,5 boliger, eller 39,4 prosent av totalen. SiB favner over 25.000 studenter, SiO 32.600 studenter.

Ser en på tildelinger til Oslo under ett, også inkludert private utbyggere, får Oslo 57,3 prosent av totalen.

- Oslo gode lobbyister

Tidelingen av hybler blir bestemt politisk, dermed blir det ikke den jevne og forutsigbare tildelingen som er nødvendig, mener NSU-lederen.

— Oslo er gode på lobbyvirksomhet. Og siden stortingspolitikerne holder til i Oslo, kjenner de boligsituasjonen der best og tror der er verst. Men prisoverslag viser at Bergen kryper oppover mot Oslo i pris. I snitt koster en bolig for en student i Bergen 3000 kroner, mot 3500 i Oslo, sier lederen i NSU.

Tar opp saken

— Det er for galt at Bergen som har lavest dekningsgrad på studenthybler blir av avspist med så lite. Jeg vil ta denne saken opp med medlemmene i utdanningskomiteen og departementet, sier Silja Ekeland (H), som sitter i næringskomiteen på Stortinget.

Høyrepolitikeren mener Universitetet i Bergen og SiB bør rope høyere for å bli hørt i Oslo.

— Bergen kommune må også vise ansvar ved å stille opp med gratis eller billige tomter. Fritak for eiendomsskatt for denne typen eiendommer kan også være et virkemiddel, mener Ekeland.