Dette er listen, med de beste sykkelbyene øverst:

1. Lillestrøm

2. Tønsberg

3. Kristiansand

4. Drammen

5. Sandnes

6. Hamar

7. Kongsberg

8. Stavanger

9. Trondheim

10. Mandal

11. Sandefjord

12. Arendal

13. Lillehammer

14. Skien

15. Fredrikstad

16. Bodø

17. Tromsø

18. Oslo

19. Bergen

20. Ålesund

Listen har vært klar en stund, men det er først nå den endelige rapporten om undersøkelsen er ferdig. Her går det klart frem hvorfor medlemmene av foreningen har gitt Bergen bunnplassering.

Bergen får dårligere karakter enn landsgjennomsnittet innenfor alle temaene som er undersøkt (beste karakter er 5, dårligste er 1):

Ikke nok med det. Bergen er blant de aller verste byene — uansett hva man spør syklistene om. Minst misfornøyd er de med byens sykkelstativer.

  • Fremkommelighet: Bergen aller dårligst (20. plass)
  • Sammenheng i sykkelnettet: Bergen dårligst
  • Standard på sykkelveiene: Bergen nest dårligst
  • Forholdene for sykling generelt: Bergen på 18. plass
  • Trygghet for syklister: Bergen på 18. plass
  • Antall sykkelparkeringsstativ og plasseringen av dem: Bergen på 14. plass
  • Sommervedlikehold av sykkelveier: Bergen på 18. plass
  • Vintervedlikehold: Bergen nest dårligst
  • Sykkelparkeringsmuligheter ved kollektive transportmidler: Bergen på 15. plass
  • Mulighet for å ta med sykkel på kollektive transportmidler: Bergen på 18. plass

Særlig nedslående er det at syklistene gir Bergen strykkarakter for rotete og ufullstendig sykkelnett. Fire av fem syklister i undersøkelsen oppgir av mer sammenhengende sykkelveier er det som opptar dem aller mest som syklister.

— Tilbudet i form av sammenhengende sykkelnett oppfattes som elendig. Folk er også veldig misfornøyd med vedlikeholdet av sykkelveiene i Bergen, sier Rune Gjøs, generalsekretær i Syklistenes Landsforening.

Han har skrevet brev til Bergen kommune om funnene. Brevet og undersøkelsen kan du lese i sin helhet her (PDF-fil).

— Jeg vet at de jobber med dette i kommunen, og håper at innspillene våre vil føre til at de setter fingeren på de rette tingene, sier Gjøs.

Hvordan er det å sykle i Bergen? Si din mening i feltet under!