ARNE HOFSETH MAJ-BRITT DAHL

Solskinnet den siste tiden har satt fart i opptørkingen etter vinteren, og skitten kommer til syne.

— All aktivitet genererer skitt. Akkurat nå er det veitrafikken som gir oss mest støv. Tidligere i vinter kom det også støv fra vedfyring og oljefyring, sier Marit Eidsnes Rogne i Bergen kommune. Hun leder et «støvprosjekt» som kommunen samarbeider med Bergen Distriktsvegkontor om.

Vinterdekkene på

Selv om våren er kommet og veiene tørker opp, vil bilistene helst ha vinterdekkene på til over påske. Det øker «produksjonen» av nytt støv. Enkelte vinterdekk er til overmål utstyrt med pigger, påpeker Marit Eidsnes Rogne.

— Vi venter på nye tall, men jeg har et klart inntrykk av at piggdekkprosenten er på vei oppover i Bergen, etter flere års oppmuntrende overgang til piggfrie dekk, sier sjefingeniør Gunnar Kråkenes på Vegkontoret.

Den viktigste støvkilden fra veiene er steinstøv fra asfalten som males opp av bildekkene - mest av de med pigger, men også av piggfrie dekk.

Økt saltforbruk

Støvproduksjonen er størst der Veivesenet har innført «bar vei»-strategi. Der holdes veien nesten alltid snøfri ved preventiv salting. Saltet binder snøkrystallene slik at de ikke får festet seg til asfalten. Alternativ strategi er «vintervei», der snøen får falle, og det deretter strøs for å oppnå en «anstendig» friksjon.

— Problemet er at bilistene nekter å godta vintervei. De betaler like mye i veiavgift og forlanger bar vei, sier Kråkenes. Kravstort publikum og en vinter med uvanlig vekslende vær har ført til økt forbruk av veisalt. Når det stadig skifter mellom kulde og mildvær, må strøbilene oftere ut på veiene. I kalenderåret 2003 ble det lagt 12.000 tonn salt på veiene i Bergen og omegn. Fra 1. september 2005 skal også dette arbeidet konkurranseutsettes.

Dilemma

Også andre myndigheter strever med paradokser, påpeker Marit Eidnes Rogne overfor Bergens Tidende.

— Høy strømpris stimulerer til fyring med ved og olje. Enhver forbrenning gir støv. En gammel dieselbuss forurenser like mye som 52 privatbiler med katalysator. Likevel bør du la privatbilen stå, og ta den bussen som likevel kjører.

Luftkvaliteten i Bergen måles daglig, og kunngjøres blant annet på siste side av Bergens Tidende. Dermed gis astmatikere anledning til å holde seg unna på de verste dagene.

— Vi har ikke mulighet til å oppfylle forurensningsloven uten svært drastiske politiske grep. Blant annet må det bli praktisk talt umulig å parkere privatbil i sentrum, sier Marit Eidsnes Rogne.

EKKELT, MEN IKKE FARLIG: Slik ser mange bergensbilder ut om dagen, spesielt hvis de har stått parkert en stund. Men dette støvet er ikke farlig; det er de ørsmå, usynlige partiklene som skader lungene.<p/>FOTO: JAN M. LILLEBØ