I vedtaket heter det kort og godt: «Byrådet støtter Tromsøs søknad om å få arrangere vinter-OL i år 2014».

På byrådsmøtet ble det også snakket om penger. Resultatet ble at kor, korps og orkester i Bergen får 1.175.000 kroner i tilskudd.