I går ble første steg i et forsknings— og utvekslingsprogram lansert i Oslo. Målet er å få til flere tverrfaglige forskningsprosjekter og økt utveksling med universiteter i Latin-Amerika.

— Regjeringen ønsker økt samarbeid med Latin-Amerika, en satsing som må bygge på kunnskap om regionen. Jeg er veldig glad for at vi nå får etablert et nasjonalt nettverkssekretariat for Latin-Amerika-kompetanse og et eget forskningsprogram gjennom Norges forskningsråd. Det er bevilget 15 millioner kroner til oppstart av disse tiltakene i 2008, sa miljø- og utviklingsminister Erik Solheim under gårsdagens lansering.

Hvor nettverkssekretatiatet skal ligge, avgjøres etter en søknadsrunde. Bergen har gode muligheter til å bli Norges nye «Latin-Amerika-sentral».

Stor bredde

Det siste året har det vært intens jobbing på Universitetet i Bergen for å kartlegge all forskning som kan relateres til Latin-Amerika. Kartlegging viste at ca. 110 bergensforskere jobber med emner relatert til Latin-Amerika. Dette gjør Bergen størst i landet på Latin-Amerika-ekspertise.

— UiB har lenge vært opptatt av internasjonale relasjoner til flere land i Latin-Amerika. Blant annet på grunn av det store spanskstudiet. I dag er 700 studenter tilknyttet latin-amerikastudiet, som er det største i Norden. Men det forskes på langt mer enn språk. Kartleggingen viste overraskende stor bredde, sier Kjersti Fløttum, viserektor for internasjonale relasjoner ved UiB.

Forskningen foregår primært innen petroleum, språk, klima, samfunnsfag og akvakultur. Forskerne er tilknyttet institusjoner som NHH, UiB (flest), Christian Michelsens Institutt, Høgskolen i Bergen, Bjerknessenteret og Havforskningsinstituttet.

Økt politisk interesse

Frem til nå har forskerne i stor grad sittet på hver sin tue. Et Latin-Amerika-sekretariat vil gjøre det lettere for dem å inngå samarbeidsprosjekter, og få oversikt over andres kompetanse. Det er også meningen at folk flest, næringslivet inkludert, kan henvende seg til sekretariatet for å få informasjon.

Næringslivet har de siste årene for alvor begynt å investere i Latin-Amerika, særlig i Brasil, og har uttrykt ønske om mer kunnskapen. Dette, kombinert med økt politisk interesse for kontinentet, er medvirkende årsak til at UiB opprettet en komité som har foreslått det regjeringen nå legger opp til.

— Vi er veldig fornøyde med at man fulgte våre forslag med tverrfaglig forskningsprogram, utveksling og sekretariat, sier Fløttum som nå vil jobbe videre for at sekretariatet legges til Bergen.

I årene fremover kan vi uansett regne med at det vil komme flere forskere og studenter fra Latin-Amerika til Bergen.

— Studenter herfra har lenge reist til latinamerikanske universiteter. Nå håper vi at flere vil komme andre veien. Vi har mye å lære, for vår akademiske tradisjon er svært ung sammenlignet med mange land i Latin-Amerika. Universitetet i Bergen ble etablert i 1946, mens Buenos Aires har hatt universitet siden 1600-tallet, påpeker Kjersti Fløttum som selv er professor i fransk.

Paul Sigve Amundsen