Bergen kommune stopper behandlingen av startlånsøknader med umiddelbar virkning, meldte kommunen i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Årsaken er at kommunen har brukt opp tildelte midler og at Husbanken signaliserer redusert ramme til startlån.

Rammer unge uten rike foreldre

— Dette rammer både vanskeligstilte grupper og ungdom i etablererfasen som trenger litt økonomisk hjelp for å komme inn på boligmarkedet. Det er veldig trist, men på et møte med Husbanken i dag kom det frem at vi ikke kan regne med å tildelt flere penger til startlån, sier Tor Andre Ljosland, politisk rådgiver til helsebyråd Dag Inge Ulstein (KrF).

Startlån kan gis til låntakere som ikke har mulighet til å klare å samle nok egenkapital til å oppfylle kravene til kommersielle banker. Pengene kommer fra Husbanken, men administreres av kommunene.I juli varslet Husbanken Bergen kommune at det var usikkert hvorvidt kommunen vil få tildelt ytterligere startlånsmidler i 2013. Bakgrunnene er blant annet at regjeringen har strammet inn vilkårene for å få startlån.

Mangler 100 millioner

Kommunen har søkt om 550 millioner kroner, og hittil fått utbetalt 412,5. I tillegg har en tilgjengelig overførte midler fra 2012 med kr. 64,6 millioner. Disponibelt beløp er dermed 477 millioner kroner.

Men allerede nå har kommunen gitt forhåndstilsagn til såpass mange at en i 2013 vil nå et antall på 611 lån, med 571 millioner kroner for året totalt. Derfor vil har Bergen kommune satt i gang disse tiltakene umiddelbart:

Søknadsstopp: Alle søknader gis avslag fra 12. september. Dette gjelder også søknader som er mottatt tidligere, men ennå ikke behandlet.

Fornying av vedtak: Det vil ikke bli fornyet forhåndstilsagn etter 12. september.

Forhøyning av vedtak: Beløp i forhåndsgodkjenning vil ikke kunne bli økt fra 12. september.

De eneste unntakene fra utlånsstoppen er husstander som står i fare for å miste boligen på tvangssalg, og husstander som flytter ut fra kommunal utleiebolig.

— Det betyr at de som hadde tenkt å søke startlån i høst, må vente til neste år, sier Ljosland.

- Underlig praksis

Byråd Dag Inge Ulstein er irritert på Husbankens avgjørelse.

— Bergen kommune har registrert at Husbankens låneramme for 2013 er økt fra 20 milliarder til 25 milliarder. I lys av dette ser vi det som underlig at Husbanken og departementet ikke velger å øke rammen til startlån, sier byråd Dag Inge Ulstein (KrF).Han reagerer også på at Bergen kommune får tildelt en mindre andel av rammen for 2013, enn kommunen fikk i 2012.

— Vi registrerer også at en stor andel av Husbankens utlånsramme i år er avsatt til grunnlån. I praksis viser det seg at Husbanken da gir flere lån til husstander som bygger eneboliger, og kjøper nye boliger i borettslag/eierseksjonssameier med en verdi som langt overstiger verdien på de nøkterne boliger kommunene finansierer via startlånsordningen, sier Ulstein.

Han sier at han håper den nye regjeringen vil endre på Husbankens praksis, slik at lånene treffer målgruppene bedre.

OPPGITT: - Underlig praksis av Husbanken, mener byråd Dag Inge Ulstein (KrF). ARKIVFOTO: EIRIK BREKKE