— Jeg klarer meg, men jeg savner fysioterapi og det å ha noen som kan gå litt med meg når det er tid til det. En kvier seg litt for å spørre om noe ekstra, sier Gunvor Malkenes, beboer på Skjoldtunet sykehjem.

Sykehjemmet er rammet av streiken, og går med helgebemanning hele uken. Også mange andre innbyggere i Bergen merker nå at det er 2500 kommuneansatte som ikke jobber.

Men for Bergen kommune har streiken også en positiv side. Hver eneste dag sparer kommunen store summer på lønn.

**Les også:

Stengt for boss og folkevalgte**

— Ikke en ønsket situasjon

  • På første streikedag, som var fredag, sparte vi rundt 5,2 millioner kroner i lønn og sosiale utgifter, sier Robert Rastad, informasjonsdirektør i Bergen kommune.

Han understreker likevel at streiken også gir noen reduserte inntekter for kommunen.

  • Men disse inntektene er svært beskjedne i forhold til det vi sparer på lønnssiden, sier Rastad.

Han understreker at kommunen gjerne skulle vært streiken foruten.

  • Streik er ikke en ønsket situasjon. Dette rammer viktige tjenester som vi skal gi innbyggerne, påpeker Rastad.

Han synes likevel det er paradoksalt at streiken faktisk rammer tredjeperson hardere enn arbeidsgiver.

— Det er ikke til å komme fra at streik i kommunene faktisk er gunstig økonomisk for arbeidsgiver, sier han.

Kan spare 80 mill. daglig

Og ser en på kommunesektoren samlet blir det svimlende summer.

Totalt er det nå nærmere 17.000 kommuneansatte i Norge som er tatt ut i streik. Dersom regnestykket fra Bergen er noenlunde likt for resten av landet Norge, betyr det at kommunene daglig sparer rundt 35 millioner kroner.

Og enda større kan innsparingene bli, for på onsdag trappes streiken kraftig opp i Kommune-Norge.

I Bergen vil totalt 6000 ansatte stille i gule vester istedenfor å gå på jobb som vanlig dersom konflikten ikke er løst.

Med så mange kommunalt ansatte uten lønn, vil Bergen kommune spare over 12 millioner kroner hver dag.

Fra onsdag av vil 43.000 kommuneansatte i Norge være i streik. For kommunene samlet vil det kunne gi over 80 millioner kroner i sparte utgifter hver eneste dag.

- Påvirker ikke KS

Sigrun Vågeng, administrerende direktør i kommunenes interesseorganisasjon KS, avviser at de sparte lønnsutgifter svekker viljen til å få slutt på streiken.

— Det er ikke der vi har vår oppmerksomhet. Vi er opptatt av å få løst konflikten på kort sikt, sier Vågeng.

Hun sier at en streik i deres sektor i stor grad rammer tredjepart.

  • Streiken gjør jo at kommunene ikke klarer å levere de tjenestene de skal. Det er selvsagt ikke noen ønsket situasjon for oss, sier Vågeng.

— Om kommunene har store innsparinger på dette, så må vi jo få oppfylt kravene om mer lønn, sier Klemet Rønning-Aaby, daglig leder i LO kommune.

Selv om kommunesektoren sparer stort på at de ansatte streiker, tror heller ikke Rønning-Aaby at det påvirker viljen til å komme til enighet.

  • Men når en ikke har kommet til enighet, så viser det vel at KS ikke føler seg spesielt beklemt av å ha en storstreik gående, sier Rønning-Aaby.

- Vondt av de som er igjen

På Skjoldtunet sykehjem er det også ansatte som er tatt ut i streik, som likevel må gå på jobb.

  • Vi er her for å sikre en forsvarlig drift, sier avdelingssykepleier Vivian Haugland og sykepleier Kjellaug Tyldesen. De er tatt ut i streik men har dispensasjon for å jobbe i helgen.

Beboer Gunvor Malkenes nyter solen utenfor sykehjemmet, men merker at bemanningen er mindre.

— Jeg har vondt av de som er igjen på jobb og må springe helsen av seg. Bemanningen er nok til å drive sykehjemmet, men det er på et lavmål. Det merkes på huset, sier hun.

Else Vestrheim har vært på besøk hos ektemannen som bor på Skjoldtunet.

  • Jeg var veldig spent på hvordan det skulle gå, om han måtte ligge i sengen hele dagen. Men han hadde det bra. Han er så pleietrengende at han får sitt stell uansett, derfor er jeg ikke bekymret. Men jeg håper streiken ikke varer lenge, sier hun.