I mandagens utgave av Bergens Tidende kom det frem at legedekningen på sykehjemmene i landet er for dårlig. Pasientene som får sykehjemsplass er stadig eldre og sykere, og trenger derfor et bedre legetilbud.

— Bystyret i Bergen har vedtatt en opptrappingsplan for legetjenester. Den er en erkjennelse av at de eldre lever lenger og blir sykere. I løpet av fire år skal vi ha klart å nå målene våre, sier helsebyråd Helen Nordeide Fløisand (KrF).

Ifølge planen skal det opprettes ni nye legeårsverk i kommunen i løpet av fire år. De kommunale sykehjemmene har per i dag en lavere legedekning enn de store, private institusjonene.

— Etter planen skal legene jobbe i minst 50 prosent stilling. Faste stillinger er billigere for kommunen, og kan bidra til at fagfeltet sykehjemsmedisin styrkes. Det er svært viktig for rekrutteringen til faget at statusen heves, mener Fløisand.

Helsebyråden mener styrking av legetjenesten på sykehjemmene kan bidra til å få ned antallet sykehusinnleggelser for eldre.

— I mange tilfeller er det bedre for pasientene å få legebehandling på sykehjemmene, hevder Fløisand.

På landsbasis er det kun 14 leger som jobber fulltid på sykehjem. 9 av dem jobber i Bergen. Nå har Bergen kommune opprettet en helt ny stilling: En eldreomsorgsoverlege, som blant annet skal sørge for at det rekrutteres leger til sykehjemmene i tråd med opptrappingsplanen.

— Så vidt jeg vet, er det ingen andre kommuner i landet som har en liknende stilling. I tillegg til arbeidet med opptrappingsplanen skal eldreomsorgsoverlegen jobbe for å bedre statusen og bevisstheten for sykehjemsmedisinen, sier Fløisand.

Mandag ble eldreomsorgsoverlegen ansatt, men Bergen kommune vil foreløpig ikke røpe navnet på personen som fikk stillingen.

Faksimile av BTs artikkel om legemangel på sykehjem i mandagsavisen.