• Mer støtte til festivaler som Gay Event Bergen.* Sjefer som medvirker til åpenhet om legning på jobben.* Anti-homofobiarbeid i idretten.

Det er bare noen få av de mange tiltakene Bergen kommune skal iverksette gjennom sin handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile og bifile.

Innen 2011 skal 56 konkrete tiltak være gjennomført. Leder i Skeiv Ungdom i Bergen, Tor Andreas Bremnes, er imponert over handlingsplanen.

— Det tok lang tid før den kom på plass, men når den først kom, så synes jeg de har gjort en god jobb. Den er veldig konkret, har tidsfrister og er grundig gjennomarbeidet. En slik plan er veldig viktig for å øke toleransen for homofile og lesbiske, sier han.

Kunnskap mot fordommer

Kommunen vil blant annet støtte organisasjoner som skaper alternative rusfrie arenaer og aktiviteter. Dette har Skeiv Ungdom fått øremerkede midler til.

— Det er veldig viktig at vi får mer penger til arbeidet vårt. Vi har faste rusfrie arrangement, og vi reiser blant annet til skoler for å fortelle om hvordan det er å leve som homofil eller lesbisk. Kunnskap er den viktigste måten å fjerne fordommer på.

Og fordommene er det mange av i Bergen, ifølge Thomas Fjærestrand i Skeiv Ungdom.

— Mange føler seg utilpass med å vise offentlig at de har en kjæreste av samme kjønn. Vi må nok mange år frem i tid før det er likestilling mellom heterofile og homofile.

Åpen på jobb

Kommunen skal ifølge planen iverksette forskningsprosjekt for å få kunnskap om lesbiske, homofile og bifiles (LHB) situasjon som arbeidstakere. Dette skal ligge til grunn for videre tiltak.

I tillegg skal arbeidsledere oppfordres til at en kan være åpen om legningen sin på arbeidsplassen, uten frykt for diskriminering eller trakassering.

I barnehagene skal personalet få mer kunnskap om lesbiske og homofile familier.

Skolebibliotekene skal utstyres med litteratur og informasjonsmateriell om emnet, og det skal tegnes abonnement på Blikk og/eller Skråskrift.

Etterutdanningen av lærere skal styrkes på tema som seksualitet og legning.

Registrere hatvold

Byrådsavdelingen for helse og omsorg skal sikre at helsepersonell har den nødvendige kompetansen, og at LHB-personer møtes med tilpassede tjenester.

Videre skal det etableres helsetilbud til LHB-personer, der det tilbys gratis helsetest, rådgivnings og behandling én gang i uken.

Kommunen skal også være pådriver for at hatvold mot LHB-personer blir registrert av politiet.

På helsestasjonene skal de ansatte få økt kompetanse om smittefarlig atferd blant homofile, bifile og lesbiske og hvordan slik atferd kan endres.

Kompetansehevingen omfatter også legevaktpersonale, Livskrisehjelpen, voldtektsmottaket, barnevernet, ansatte i aldersinstitusjoner og hjemmebaserte tjenester. Tiltak i idrettsmiljøer står også i planen.

I handlingsplanen står det også at «... arrangementer som Gay Event Bergen/Vinterfestivalen og Bergen Pride er berikende for Bergen by». Derfor setter kommunen av 300.000 kroner til slike arrangementer neste år.

Hva synes du om saken? Si din mening i kommentarfeltet under!

SKEIVE SMIL: Cecilie Nilsson (t.v.), Lisa Bradley, Tor Andreas Bremnes og Thomas Fjærestrand i Skeiv Ungdom er fornøyd etter å ha sett kommunens nye homoplan som kom i går. - Den er veldig viktig for å øke toleransen for homofile og lesbiske, sier Bremnes.
Odd Mehus