Brakseier i valget og seks ukers harde forhandlinger med KrF og Frp har gitt Monica Mæland grunn til å smile. Hun tar fatt på sin tredje periode som byrådsleder, med en politisk plattform stappet full av høyrepolitikk.

— Høyres valgresultat skal gjenspeiles i politikk og posisjoner, men skal ikke overvurderes. Vi er aldri sterkere enn det svakeste leddet. Ingen av partiene skal føle seg som tapere etter disse forhandlingene.

Høyrebyen Bergen

Likevel er det mye høyrepolitikk i den plattformen de tre partiene ble enige om.

Mer evaluering av skolene og offentliggjøring av resultatene.

Offentlig privat samarbeid om bygging av skoler.

Større satsing på konkurranseutsetting.

Kapitalfrigjøring gjennom salg av kommunale foretak/selskap eller eierandeler i selskap..

Ingen køprising.

Flere parkeringsplasser i sentrum.

Konkurransebyen Bergen

— Jeg føler at alle tre partier har fått gjennomslag. Et poeng er at alle skal føle seg komfortable med sluttresultatet, og da må man både ha vunnet noe og tapt noe, sier Mæland.

Byrådet vil vurdere bruk av konkurranse på flere områder. Byrådet mener dette gjør kommunen mer effektiv, selv om de ikke sparer penger på det. Flere og bedre tjenester for de samme ressursene er også en effektivisering.

En EU-rapport om konkurranseutsetting viser at anbudskonkurransene koster det offentlige Norge 16 milliarder kroner. Byrådslederen kjenner ikke rapportens innhold, men tviler ikke på konkurransens fortrinn.

— Konkurranseutsetting fremmer kvalitet, og bidrar til at vi kan kjøpe tjenester til lavest mulig pris. Det offentlige er storbruker av private tjenester. Kjøp av disse tjenestene må skje på en ordentlig måte og i tråd med det regelverket som gjelder. Det koster også penger.

At de fremdeles snakker om mer konkurranseutsetting, åtte år etter at de overtok makten, tar Mæland selvkritikk på.

— Det er en erkjennelse av at vi ikke har kommet så langt som vi hadde håpet.

Reklamebyen Bergen

— Satsingen av reklamefinansiering av byromsmøbler førte til en voldsom strid i Bergen. Hva er grunnen til at byrådet vil reise denne saken på nytt?

— Rett og slett fordi vi mener det er en fornuftig ordning som andre byer i Norge har prøvd med hell. Og hvis vi kan få bedre byromsmøbler og bedre vedlikehold av disse uten å måtte betale for det, så er dette bra.

— Hvorfor vil dere ha arbeidsplikt for sosialhjelpsmottakere?

— Fordi vi ønsker å hjelpe sosialhjelpsmottakere ut i arbeidslivet eller over i trygd. Det å være sosialhjelpsmottaker, skal være en midlertidig situasjon som man skal få hjelp til å komme ut av. I dag er det altfor mange som forblir sosialhjelpsmottakere.

Mæland sier den nye politiske plattformen er mer detaljert enn de forrige. En mer konkret plattform gjør det lettere å vurdere suksess og fiasko:

— Fallhøyden blir større og vi må være mer beredt på å svare for plattformen. Gir man løfter, slik man gjør i politikken, må man tåle det.

Bilbyen Bergen

Byrådet vil ha sambruksfelt fra nord og vest for å bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikken, Men KrF har ikke fått gjennomslag for sine ønsker om å få køprising. En samlet opposisjon og fagekspertise mener det er et av de viktigste tiltakene for å få ned biltrafikken. I stedet er Frp gitt muligheten til å stoppe innføring av køprising dersom dette er et aktuelt tema når bystyret skal behandle en fremtidig ny bompengepakke.

På dette området høster byrådet samstemt kritikk fra opposisjonen:

— Køprising vil gjøre byluften renere og fremkommeligheten for bilene bedre. Det holder bare ikke å si som byrådet at man skal utrede muligheten for å miljødifferensiere satsene. Dette er ikke handlekraft, sier Venstres påtroppende gruppeleder Julie Andersland.

Harald Schjelderup (Ap) sier han ville vært mer konkret på hvordan han skulle fått ned bilkøene i Bergen,tatt tak i rusproblemene og økt tempoet i utbyggingen av eldreomsorgen.

— Nå får vi i stedet både voksende bilkøer, fortsatt åpne russcener i Nygårdsparkenog økte sykehjemskøer, sier han og legger til:

— Denne plattformen er traust, visjonløs og uten overordnede ambisjoner for Bergen. Hva vil egentlig Monica Mæland med Bergen utover å fortsette klagingen på regjeringen og fylkesmannen?

Les mer om byrådets politiske plattform på bt.no. Der vil du også finne byrådets svar på en rekke spørsmål BT har stilt til den politiske plattformen.