Ferske tall viser at Bergen kommune er desidert dårligst av storbyene til å legge til rette for syklister. En gjennomsnittlig norsk kommune har tre ganger så mye sykkelvei per innbygger som Bergen.


Leserne diskuterer: Syklist eller ikke — syng ut!

Her er det nemlig bare rundt 100 kilometer kommunale gang— og sykkelveier. Det blir fire kilometer per 10.000 innbyggere, som er det offisielle målet. Med andre ord 40 cm per bergenser. Trondheim har nærmere 190 kilometer sykkelveier, mens Oslo kan skilte med over 1000 km, riktignok inkludert de som Statens vegvesen har ansvar for.

— Bergen har ikke bare færre kilometer med sykkelveier, men også færre syklister enn andre større byer i Norge, sier Åse Simonsen i Syklistenes landsforening, avdeling Hordaland.

Hun legger hovedskylden på mangelen på effektive og godt fremkommelige sykkelveier.

Vil sykle, men tør ikke

— Det er for farlig å sykle til jobben. Mange sier at de gjerne skulle ha gjort det, men de tør rett og slett ikke, sier hun.

Simonsen nevner området fra Fjøsanger og nedover mot sentrum som en helt håpløs sone. Der er det ekstremt ille og direkte farlig akkurat nå på grunn av alt grave- og anleggsarbeidet.

— Og det er trist, ikke bare med tanke på helsemessige gevinster, men også i klima- og miljøsammenheng. Jo færre som får muligheten til å sykle, jo flere biler blir det på veien, og da går utviklingen i feil retning.

Skylder på fjellene

Kommunens samferdselsdirektør Ove Foldnes medgir at Bergen ligger etter, men sier at deler av forklaringen finnes i byens topografi.

— Det er ikke lett å komme seg rett gjennom fjell og åser. Dessuten er det trangere langs gjennomfartsårene. I Stavanger har de mer plass til å legge gang- og sykkelsti atskilt fra kjørebanen. Det er sjelden mulig her i byen, og dermed får vi fortau i stedet for, sier Foldnes.

Han påpeker også at Statens vegvesen har ansvaret for sykkelveiene langs riksveinettet.

Taper arealkampen

Overingeniør Reidun Instanes i Statens vegvesen leder Gang- og sykkelgruppen i Bergensprogrammet. Hun har hørt argumentene om mye regn og bratte bakker mange ganger, men mener det ikke er så enkelt.

— Det har vært vanskelig å få gjennom sykkeltiltak i Bergen. Hittil har det vært satset mye på bil, sier Instanes.

Hun mener Vegvesenet nå er en pådriver for sykkelveier, men at det er vanskelig å nå opp i arealkampen i kommunen.

— Det er veldig trangt mange steder. Derfor har vi valgt å bruke fartsgrense på 30 km/t og fartsdumper som tiltak i mange boligområder. Det har forhåpentligvis gjort det mer trafikksikkert og attraktivt for syklister, sier sjefingeniør Øyvind Søfteland i Bergen kommune.

Silje Katrine Robinson