ØIVIND ASK

Vi er så vant til dem, legger nesten ikke merke til dem og tenker ikke mer over det. De blir på en måte en del av oss.

Heldigvis lurte Anette Friis Pedersen mer enn vi andre, og gjorde noe med det. Hun har laget en flott bok på 160 sider hun har kalt «Bergen, historier bak fasadene», der hun besøker de sentrale delene av byen, Bryggesiden, Vågsbunnen og Nordnes.

Men det er ikke bare bygninger hun besøker, hun forteller om menneskene i dem, enten de var i arbeid, var skoleelever, syke, fattige, kriminelle, prostituerte eller innsatte fanger, og sper det hele med kommentarer fra datidens øyenvitner som eksempelvis Ludvig Holberg, Elisabeth Welhaven — søster til dikteren Johan Sebastian - eller andre kjente og ukjente.

Anette Friis Pedersen er Fredrikstad-jente, men har studert historie ved Universitetet i Bergen. I 1997 tok hun hovedfag og ble særlig godt kjent med byen under arbeidet med «bergenskartet.no», som hun gjorde sammen med Histos og museene Gamle Bergen, Bryggens Museum, Bergen Skolemuseum, Lepramuseet og Bergen Brannhistoriske Samlinger.

Det er mye artig, og boken gjør spaserturen i byen mye mer interessant når du blir litt kjent med menneskene som bodde og arbeidet bak veggene en gang i fordums tid.