I en protokoll inngått mellom KS og Fagforbundet heter det om de omstridte kontorene på Grønneviksøren at Bergen kommune må skifte lås og stenge kontoret. Bergen kommune skal deretter avholde møte med en representant fra hver av de berørte parter om fordeling av innholdet i kontoret.

Før tvisten er løst skal ingen av de stridende parter disponere kontoret. Bergen kommune har overlatt kontorene til Tekniske Avdelingers Fagforening (TAF), som har brutt med Fagforbundet.

Heller ikke kommunens håndtering av konflikten rundt kontingent finner nåde i den protokollen som er undertegnet. Kommunen skulle fra første september overlate kontingenten til medlemmene av Tekniske Avdelingers Forening og Bergen Brannkorps Forening til Det Norske Maskinistforbund. Det skjedde etter at kommunen fikk undertegnede erklæringer fra medlemmene av de to foreningene om at de ikke lenger var medlemmer av Fagforbundet.

Men KS og Fagforbundet er enige det ikke er opp til kommunen å tolke gyldigheten av inn— og utmeldelser vedrørende fagforeningstilknytning. KS og Fagforbundet er derfor enige om at Bergen kommune foretar trekk av kontingent som normalt - og at pengene ikke overlates til Det Norske Maskinistforbund, men settes på en egen deponeringskonto til det er avklart hvor den enkelte er medlem. Det er Bergen kommune nødt til å rette seg etter.