I tillegg er det funnet 44 tilfeller av såkalt latent tuberkulose, det vil si tilfeller som krever konstant overvåking og forebygging for at sykdommen ikke skal bryte ut. Til sammen er nå 67 personer under behandling eller rutinemessig oppsyn i Bergen. Også i nasjonal sammenheng regnes dette for å være et omfattende utbrudd.

Størst siden krigen

Smittevernoverlege Øystein Søbstad bekrefter overfor Bergens Tidende at dette er det største antallet av sykdomstilfeller man har hatt i Bergen siden femtitallet. Det nærmeste man har kommet en tuberkuloseepidemi i Bergen siden krigen, var en periode midt på nittitallet, da det skjedde en plutselig oppblomstring av tuberkulose i rusmisbrukermiljøene.

Denne gangen er smitten hovedsakelig konsentrert til innvandrermiljøer. Økningen av tilfeller begynte i fjor, og har fortsatt i år. De fleste har hatt sykdommen med seg da de kom til landet, men det finnes også eksempler på at folk er blitt smittet her hjemme, eller at nordmenn i utlandet har tatt med seg sykdommen hjem.

Ingen på Haukeland

— Hvilke innvandrermiljøer?

— Det vil jeg helst ikke konkretisere, men det dreier seg ikke bare om ett spesielt miljø eller folkegruppe, sier Søbstad.

Han understreker at alle som blir erklært syke, i første omgang blir henvist til Haukeland Universitetssykehus, der de blir medisinsk utredet. Men de færreste blir liggende på sykehus lenge.

På Haukeland har man pr. i dag ingen inneliggende tuberkulosepasienter, men sykehuset har hatt flere slike pasienter i løpet av det siste året.

Etter utredning på sykehus er det snakk om en svært langvarig og grundig medikamentbehandling med fire ulike medisiner. Det er uhyre viktig at behandlingen ikke blir avbrutt før den er fullført. I tilfellene med latent tuberkulose er det snakk om forebyggende medisinering.

Smitter ikke lett

Smittevernoverlegen understreker at det ikke er noen grunn for folk flest til å være engstelig for smitte.

— Tuberkulose er egentlig svært lite smittefarlig. Du skal oppholde deg i små og trange rom sammen med en smittefarlig tuberkulosepasient før det eventuelt kan være noen smittefare.

— Har man funnet tilfeller av resistent tuberkulose i Bergen?

— Det har vi heldigvis vært forskånet fra. Så lenge folk følger den oppsatte plan for medisinering, skulle det ikke være stor risiko for det, sier Søbstad.

Jakter på smittekilder

Akkurat nå er smittevernavdelingen i Bergen kommune i ferd med å kartlegge årsakene til smitten. Videre saumfares miljøene rundt de smittede for eventuelt å finne flere som kan være smittet eller folk som kan være i faresonen.

— Det er en møysommelig og arbeidskrevende jobb, men nødvendig for å begrense utbruddet, sier Søbstad.

United States Department of Health and Human Services/Wikipedia