De tre partiene bak Bergensprogrammet, Høyre, KrF og Arbeiderpartiet, presiserer dette i et brev til statsråden som sendes av gårde torsdag 31. mars.

Brevet til Torild Skogsholm vil være undertegnet av byrådsleder Monica Mæland fra Høyre, varaordfører Kristian Helland fra KrF og Arbeiderpartiets gruppeleder Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Ordlyden i brevet vil ikke bli offentliggjort før torsdag. Grunnen skal være den at Kristian Helland ikke var tilgjengelig for å sette sitt navn under onsdag.

Misfornøyd minister

Samferdselsministeren var ikke fornøyd med Bergen bystyres garanti for overtakelse av driftsansvaret for bybanen som ble vedtatt 7. februar.

Statsråden fikk inntrykk av at Bergen kommune ønsket å begrense sitt ansvar til å disponere overføringene fra staten, samtidig som man vegret seg for å gripe til kommunens egne budsjettmidler for å møte eventuelle underskudd.

Samferdselsministeren er klar til å sende bybanen over til Stortinget, slik at de første millionene til bygging kan bevilges i vår. Men hun har vært klar på at Bergen kommune må ta på seg et udelt ansvar for bybanen før saken kan sendes.

Det lyktes ikke BT å komme i kontakt med byrådsleder Monica Mæland i onsdag kveld. Anne-Grete Strøm-Erichsen fra Arbeiderpartiet har uttalt at hun for sin del godt kunne tenke seg en mindre forbeholden formulering av bystyrevedtaket, men hun sier nå til BT at hun ikke har noen problemer med å stille seg bak innholdet i brevet som går til samferdselsministeren.

— Bybanen skal være en del av det totale kollektivtrafikktilbudet i Bergen, og jeg føler meg trygg på at vi kan drive dette innenfor dagens rammer. Men det er klart at dersom det skulle gå mot underskudd, så har vi flere alternativer enn å gripe til bykassen. Vi kan be om mer penger fra staten. Det er en kamp som aldri tar slutt. Så kan vi også redusere rutetilbudet, eller øke billettprisene. Men jeg tror, som sagt, at bybanen kan drives innenfor dagens rammer, og derfor mener jeg den presiseringen som vi nå sender over til samferdselsministeren bør være tilstrekkelig til at hun nå sender bybanen videre til Stortinget, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.

PÅ SKINNER: Bystyret garanterer for et eventuelt underskudd for bybanen.<p/> ILLUSTRASJON: BYBANEKONTORET