Det bekrefter statistikk som er tilgjengelig hos Fylkesmannen.

Spesielt skiller Bergen seg ut på oversikten som viser hvor mange dispensasjoner Fylkesmannen klager videre i systemet.

12 saker fra Bergen

I fjor klaget Fylkesmannen på 49 vedtak fra kommunene i Hordaland. Første halvår i år har fylkesmannen allerede klaget på 41 saker. Dette kan tyde på at kommunepolitikerne i Hordaland er blitt mer liberale med å gi dispensasjoner i forhold til plan og bygningsloven.

12 av klagesakene gjelder saker fra Bergen kommune. Tidligere var det Os kommune som toppet denne statistikken.

I 2003 klaget Fylkesmannen på hele 35 dispensasjoner derfra. De fleste av disse gjaldt bygging i strandsonen. I år har fylkesmannen bare klaget på to.

— Vi har vedtatt en arealplan som politikere er påpasselige med å følge opp, forklarer fungerende rådmann Jorunn Solberg overfor Bergens Tidende

Plankoordinator ved Fylkesmannens miljøvernavdeling, Eva Katrine R Taule, sier det er for tidlig å si om det er trend at tallet på dispensasjonssøknader øker. Men hun legger ikke skjul på at hun synes økningen er påfallende.

Lang vei

Uansett kan det bli en lang vei å gå før Trond Mohn eventuelt kan stikke spaden i jorden på tomten sin på Skipaneset i Fana.

Mye kan tyde på at siste ord ikke er sagt selv om miljø- og byutviklingskomiteen sier ja til bygging over sommerferien.

Saksgangen i dispensasjonssaker er lang og byråkratisk. Etter dispensasjonsvedtaket i kommunen er fattet, skal fylkesmannen ha melding om vedtaket.

— Vi har gitt en høringsuttalelse til saken. Den var meget kritisk, sier Taule.

De kan tyde på at fylkesmannen vil klage på vedtaket. Reglene sier at saken da igjen skal tilbake til kommunen for ny runde. Opprettholder Bergen kommune dispensasjonsvedtaket, skal saken tilbake til Fylkesmannen som da kan sende den videre til Administrasjons- og arbeidsdepartementet. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane vil så vil oppnevnt som settefylkesmann for å behandle den endelige ankeavgjørelsen.