Som historiekyndige lesere vil vite, var Lübeck en av de viktigste hansabyene med tette handelsforbindelser til Bergen. Den har mange minner om sin fortid – blant annet Die Schiffergesellschaft, eller rettere sagt skipperforeningens hus fra 1535. Her samlet hanseatene seg, her hadde de i den store hallen sine faste benker alt etter hvilke utenlandske byer de for på.

De gamle skipperes samlingssted er for lengst blitt en av Lübecks mest berømte kneiper – eller restaurant; det lyder litt penere. Men det var noe den manglet, noe som kunne vise at Bergens-farerne hadde sin egen benk, slik andre hadde merket sine benker.

Dette er nå rettet på. Da Bergen Guideforening la sin jubileumstur like før jul til vår gamle hansaforbindelse, fant kreative hoder ut at den kunne ta med seg en gave fra Bergen til Schiffergesellschaft. Det ble en vakker plakett, overrakt av tyskfødte Dagmar Jensen som i høst fikk Norges Vels medalje for 40 års guidevirksomhet i Bergen. Dagmar holdt en formfullendt tale på sitt morsmål – og heretter vet vi hvor vi skal sitte når vi kommer på de kanter av verden.

HER SATT DE: Plaketten som nå viser at Bergens-farerne hadde sin egen benk i Lübecks skipperforening.