GUNNAR WIEDERSTRØM

JAN STIAN VOLD

— Alt i alt burde dette være et budsjett til å leve med, både for byens innbyggere og for politikerne i bystyret, sier finansbyråd Henning Warloe.

Byrådsleder Monica Mæland supplerer:

— Medisinen virker. Vi er på rett vei.

  • Budsjettet har en vekst i driftsinntektene på 485 millioner kroner i forhold til 2004. Realveksten er 190 millioner kroner, eller to prosent.
  • Utgiftsveksten er på 274 millioner kroner i forhold til 2004. Realveksten er på 67 millioner kroner, dvs. under en prosent.

Erna redder Bergen

På grunn av et forventet underskudd på 100 millioner kroner i år, ligger kommunen an til et oppsamlet underskudd på 995 millioner kroner ved utgangen av årene. 192 millioner tilbakebetales i 2005.

— Vi har budsjettert med 192 millioner kroner i økte inntekter fra staten. Vi regner med Stortinget står ved vedtaket fra i vår om at kommunen skal få beholde selskapsskatten, sier Warloe.

Og om det ikke kommer penger fra Stortinget så må enten nedbetalingen reduseres, eller så må det kuttes i budsjettet.

— Ingen av delene fremstår som særlig fristende.

Men budsjettet bygger på flere viktige forutsetninger. Ved siden av selskapsskatten må kommunen ikke gå med et større underskudd enn 100 millioner kroner. Og tapet på ordningen med såkalt momskompensasjon må dekkes av staten. Bergen kommune ligger an til å tape 100 millioner kroner på ordningen.

— Dette skulle gå i balanse for kommunene. Vi var i samtaler med kommunalminister Erna Solberg i helgen om dette og regner med at vi slipper å dekke dette underskuddet, sier Warloe.

Vinnerne

I den grad man kan operere med vinnere på et budsjett som oser av nøkternhet, så må det være helse og sosial. Eldreomsorgen får en vekst på 26 millioner kroner i forhold til i fjor, men dette må ses i sammenheng med at denne sektoren opplevde kutt i 2004.

Byrådet øker også utgiftene til sosialbudsjettet og til barnevern med til sammen 17 millioner kroner.

Barnehage er også en budsjettvinner, men her er det staten som dekker det meste av merutgiftene. Det skal gjøres ferdig 600 nye barnehageplasser i 2005, og barnehagesatsene skal reduseres til 1750 kroner fra 1. august, men dette er ikke lagt inn i bybudsjettet. Her venter byrådet på beskjed fra Stortinget.

Beskjeden økning

SFO-satsene øker til neste år med 90 kroner til 2065 kroner per måned.. Det er økning på 4,6 prosent. Ellers følger økningen i kommunale gebyrer og betalingstjenester stort sett den forventete prisstigningen på mellom to og tre prosent, med noen viktige unntak:

N Pris per plass i kulturskolen øker fra 2000 kroner til 2350 kroner, en økning på 17,5 prosent.

N I svømmehallene øker prisene på klippekort med mellom 15 og 25 prosent.

I tillegg kommer byrådet med en gladnyhet. Reduksjonen i vann- og avløpsgebyrer fortsetter. Til neste år reduseres disse gebyrene med henholdsvis ni og åtte prosent. For en bolig på 120 kvadratmeter utgjør dette 215 kroner i året.

Intet lys i mørket

Byrådet har ikke sett seg råd til å tilbakeføre de ti millioner kronene som er tatt fra budsjettet for gatelys. Det betyr at lyset slås av om sommeren, og at lyspærer skiftes i svært beskjeden grad gjennom vinteren.

Investeringsbudsjettet bærer ikke samme preg av forsiktighet. Investeringene øker fra 527 millioner kroner i år til 653 millioner kroner i 2005. Men her står ny brannstasjon og bofellesskap for personer med psykiske lidelser for 150 millioner kroner alene, en firedel av investeringsbudsjettet i 2005.

Det er bare for skoleinvesteringer vi ser en markant nedgang. Her blir det investert for 104 millioner i år, men til neste år er det satt av 60 millioner til skole.

Byrådet legger heller ikke opp til økning i eiendomsskatten i 2005. Men den kommer etter alt å dømme i 2006. Da er alle boliger i Bergen retaksert, og eiendomsskatt innført i alle deler av byen.

TALLENES TALE: Byrådsleder Monica Mæland og resten av hennes mannskap under presseorienteringen av bybudsjettet.
JAN STIAN VOLD