Mens trønderne i snitt har bygget 9,5 boliger pr. 1000 innbyggere, og Stavanger har landet på 8,0, har tilsvarende tall for Bergen vært 4,9. Det viser beregninger foretatt av Opus Bergen AS.

–1500 er minimum

Den nye arealplanen for Bergen legger et beskjedent mål for de kommende ti årene: 1200 boliger i året. De siste tre årene har det vært igangsatt 1400. Asbjørn Algrøy, administrerende direktør i Bergen Tomteselskap AS, mener målet om 1200 er for lite ambisiøst.

– Vi må sette 1500 som et minimum, sier han.

– Hva baserer du det på?

– Sentraliseringen i samfunnet er sterkere enn vi har trodd tidligere. I tillegg sier Bergen i den strategiske næringsplanen at det skal bli mer attraktivt å flytte til byen. Alt dette gjør at boligtallene må skrus opp, sier Algrøy.

Tomteselskapets største bekymring handler likevel om næringsareal.

– Om to–tre år er vi tom. Det tar kanskje fem til ti år å få etablert nye industritomter. Vi er allerede seint ute, og i arealplanen er det utpekt for få områder, særlig i andre bydeler enn Ytrebygda.

– Oppspist fra innsiden

I gårsdagens BT tok også Tore Jensen i konsulentselskapet Opus Bergen til orde for å åpne flere nye boligområder.

Han mener løsningen ligger i å ta i bruk markene sør for Flyplassveien, som i 30 år har vært sett på som grensen mellom by og landbruk.

Landbruksdirektør Ole Bakkebø avviser ikke blankt Jensens forslag:

– Områdene sør for Flyplassveien er allerede oppspist fra innsiden. Telenor-bygget ble plassert på sørsiden. Det har vært mye klattebygging hist og her. Men før vi slipper bulldoserne til, er det viktig å ta en skikkelig arealanalyse, sier Bakkebø.

– Noen grøntområder skal vi bevare i et 50-årsperspektiv, så skal vi heller tillate bygging på mindre verdifull jord. Husk vi driver ikke jordvern for bøndenes skyld. Det er matjorden vi verner. Det er en svært begrenset ressurs her i landet.

Fikk 400 innspill

Byrådsleder Monica Mæland mener det blir for negativt å fokusere bare på byggelandet innenfor Bergens grenser:

– Dette byrådet har jobbet frem et godt samarbeid med nabokommunene. Det er slutt på de tider at Bergen prøver å spise opp naboene sine, nå må vi se regionen under ett, sier Mæland.

Hun minner samtidig om at arealplanen ennå ikke er behandlet politisk. Byrådet vil arrangere en åpen høring før det blir trukket noen konklusjon.

– Arealplanen er den største saken vi behandler innenfor byutvikling denne perioden. Vi har fått inn over 400 merknader i høringsrunden. Vi er åpen og lyttende til hva grunneiere og interessegrupper har å si, og vi lover en grundig prosess.

– Hva med påstandene om at det bygges for få boliger?

– Utfordringen i dagens pressede byggemarked, er å få bygget det vi allerede har vedtatt. Like mye som at Bergen skal vokse i takt med sine naboer. Tross alt vedtar vi planer som aldri før. Mens det i 2003 ble godkjent fem reguleringsplaner er vi nå oppe i over 40, sier byrådsled Monica Mæland.

FRÅ VEG TIL GATE: Planane om å byggje 500 boligar langs Ytrebygdsvegen på Søreide møter motstand lokalt, og viser nokon av problema med å skaffe Bergen nye boligar der det bur folk frå før.
Høvik, Tor