Tallenes tale er klar: mens den gjennomsnittlige nordmann kastet 407 kilo boss i 2005, fylte bergenseren opp sitt søppelspann med hele 495 kilo, ifølge ferske beregninger fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Vinner bykrigen

Bossete bergensere kommer mye høyere opp på statistikken enn trege trøndere i Trondheim og storbyfolk i Oslo.

I disse to byene bar man nemlig ikke mer enn 403 kilo til sine søppelspann i fjor.

Haugesunderne begrenser seg til 384 kilo, mens folk i Stavanger haler inn på bergenserne med 461 kilo.

– Tallene gjelder bare for privathusholdninger, men noe av variasjonen kan skyldes ulik innrapportering fra kommunene, sier Eva Vinju i SSB.

– Kommunene må nemlig gjøre en skjønnsmessig vurdering av hvor mye som kommer fra private hjem, skoler, butikker og innlevert avfall fra for eksempel hager og oppussing.

Hun har ingen forklaring på hvorfor akkurat bergenserne kaster mest.

– Vi har sett at enkelte hyttekommuner langs kysten har mer avfall enn andre, men Bergen kommer ikke i den kategorien.

Tidoblet

Tallene, som ble offentliggjort av SSB i går, viser dessuten den største økningen av boss siden registreringen startet.

– Grovt sett kan vi se at avfallsmengden per innbygger ble doblet i løpet av den første generasjonen etter krigen. I løpet av den neste ble den tidoblet, konstaterer Kjersti Kildal, informasjonssjef i Bergen interkommunale renholdsverk (BiR).

Nasjonalpolitisk er det er mål at avfallsveksten skal være lavere enn veksten i brutto nasjonalprodukt.

I 2005 leverte imidlertid en gjennomsnittlig BiR-familie 6,1 prosent mer boss enn året før, mens BNP-veksten var på 2,3 prosent.

Pusser opp og kaster

Vi pusser opp og fornyer hjemmene våre som aldri før. Dette kan være en årsak til at særlig avfall til gjenvinningsstasjonene øker.

Mens gjennomsnittsbergenseren i 1945 leverte 25 kilo på et år, var mengden økt til 50 kilo i 1970.

Tretti år sener nærmer vi oss 500 kilo.

– Vi er kanskje på vei til å likne folk i USA. Den jevne amerikaner leverer 1000 kilo boss i året, sier Kildahl.

Blant BiRs kunder er det samningene og osingene som leverer mest, noe Kildahl tror kan skyldes bergensernes hytteliv. Av uvisse årsaker kommer er det fusingene som kommer best ut på avfallsstatistikken.

Avslørende brikke

Siste nytt på bossfronten er en liten databrikke som i disse dager monteres på søppelbøtter i Fana.

Brikken gjør at bossbilen registrerer hver gang beholderen blir tømt, med datatilsynets velsignelse.

Planen er å innføre nye rabattordninger som gjør det lønnsomt å sette bosspannet ut litt sjeldnere.

– Uten rabatter koster renovasjonen i dag 2087 kroner. Målet er at prisen i fremtiden skal bli nøyere knyttet til hvor mye man kaster, forklarer Kildahl.

Databrikkene er allerede på plass i Fusa, Kvam, Osterøy, Os, Askøy og i Laksevåg bydel, og samtlige 200 000 bossbeholdere i BiR-området skal merkes.

Om det blir mindre boss gjenstår å se. Sniker naboen ned boss i ditt spann er det i hvert fall du som må betale.

Lillebø, Jan M.