Berg fortsatt i fengsel BERGEN: Heller ikke i går kom Høyesterett i Nepal i gang med behandlingen av saken mot den fengslede Bergens-misjonæren Trond Berg. Etter at et rettsmøte i landets Høyesterett måtte utsettes sist torsdag på grunn av streik og politiske uroligheter i hovedstaden Katmandu, var det ventet at retten skulle behandle Bergs anke i går. Men heller ikke da skjedde det noe. Ifølge fungerende pressetalsmann i Utenriksdepartementet, Viktor Rønneberg, skal Høyesterett i denne omgang ta stilling til påstander om grove saksbehandlingsfeil da Berg ble pågrepet og fengslet 29. oktober. — Vi arbeider for å vinne frem med denne anken, slik at Berg blir frigitt og utvist fra Nepal uten noen at det blir straffesak for ulovlig misjonsvirksomhet, sier Rønneberg. Krasjet med løpsk hest SMØRÅS: Klokken 18.30 søndag krasjet en bil med en løpsk hest i Smøråsveien. Både hesten og bilen ble skadet. Det viste seg at jenten som hadde ridd hesten var blitt kastet av en time tidligere. Vik ordførar i Øygarden ØYGARDEN: Øygarden kommunestyre har vald Olav Martin Vik frå Tverrpolitisk liste for Øygarden, TVØ, til ny ordførar i Øygarden når Rolv Svein Rognø nå flyttar til Austlandet. Olav Martin Vik fekk 14 røyster, medan motkandidaten, Johannes Mikkelsen frå Arbeiderpartiet, fekk syv røyster. To av kommunestyrerepresentantane røysta blankt då ny ordførar skulle veljast. Olav Martin Vik seier til Kystradioen at han vil videreføra den politikken som står i programmet til Tverrpolitisk liste for Øygarden. Ut av Høgre SUND: Terje Pedersen, varamann i kommunestyret i Sund, har meld seg ut av Høgre. Pedersen vil ikkje kommentere årsaka til utmeldinga, men gruppeleiar for Høgre i Sund, Irgen Wilhelmsen, seier til Kystradioen at utmeldinga skuldast usemje om korleis samarbeidet mellom Høgre og Framstegspartiet i kommunen bør handterast. Wilhelmsen har respekt for Pedersens avgjerd, og seier utmeldinga er udramatisk for partiet. Terje Pedersen vil truleg halda fram som varamann, men no som uavhengig representant. 18-åring må bak murene LINDÅS: En 18 år gammel gutt er dømt til 10 måneders fengsel for en rekke lovbrudd i Lindås. Mannen må sone seks måneder, mens de fire siste er gjort betinget av at han står under tilsyn fra Kriminalomsorg i frihet. 18-åringen er dømt for å ha slått ned en bussjåfør i Alverstraumen, hærverk på en BNR-buss og en bil, og trusler mot en butikkansatt i Knarvik. 62 dagers varetekt blir trukket fra fengselsstraffen. Vil ha arbeidskirke i Meland MELAND: Helse- og sosialsjef Tore Farnes i Meland kommune vil bygge ny arbeidskirke på Frekhaug. Hensikten med forslaget, som han lanserer i lokalavisen Nordhordland, er å møte de økende drabantbyproblemene i området. Farnes mener at kirken må bli mer synlig i Meland. Han etterlyser større sosialt engasjement overfor grupper med ulike problemer, og som faller utenfor de etablerte tilbudene. Mot byggestart på Storhaugen OS: Det nederlandske selskapet Spanjaart har skutt inn ny kapital i det planlagte feriehus-prosjektet på Storhaugen på Lepsøy i Os. Nå venter man bare på utslippstillatelse, og byggearbeidene vil trolig komme i gang om kort tid. Spanjaart skal bygge 16 hytter og 21 feriehusleiligheter på Storhaugen. Men ifølge Os & Fusaposten er bare en av hyttene solgt, foruten at det er inngått kjøpekontrakter for syv leiligheter. Det hører imidlertid med til historien at naboene på Lepsøy har klaget på utslippsplanene. Det kan i verste fall forsinke planene hvis protestene får medhold i kommunen. Nytt rustilbud i Os kommune OS: Kommunestyret i Os har vedtatt å bevilge 500.000 kroner pr. år de fire neste årene til et nytt dagtilbud for rusmisbrukere. I første omgang skal man ifølge Os & Fusaposten etablere et prøveprosjekt i to år. Den nye institusjonen skal trolig plasseres i leide lokaler i DNB-bygget på Osøyri. Tilbudet kan trolig bli en realitet i løpet av februar. Ordfører Terje Søviknes sier at rusmiddelbruken i Os har økt sterkt de siste årene, og misbrukerne blir også stadig mer synlige. Søviknes håper at det nye tilbudet vil føre til at flere rusmisbrukere i Os kan få metadonbehandling.