– Jeg er glad for at noen oppdager dette, for å si det rett ut, sier skolebyråd i Bergen, Tomas Moltu (KrF).

I Bergen er det totalt 41 millioner friske kroner til skole. 25 av dem går til undervisning. Fra høsten av skal det være 100 flere lærere i bergensskolen enn nå.

Økningen til tross, Bergen er milevis unna å bruke mye penger på skole, sammenlignet med andre. I Hordaland er det bare Askøy som bruker mindre på undervisning i grunnskolen. Blant landets 20 største kommuner er det kun fire som er mer gnitne med penger til undervisning.

Rektoropprør – Ja, vi har noe å ta igjen. Det er det vi har begynt på nå.

Når Bergen får den ressursbruk og lærertetthet Moltu ønsker, vil han ikke tidfeste.

På Stord gjorde rektorene opprør i fjor høst. I år får de trolig 5,2 millioner kroner mer å rutte med i den borgerlig styrte kommunen.

– Stord-skolen har over mange år vært preget av nedskjæringer, og var kommet til et punkt der det ikke gikk lenger. Med nyborgerlig ledelse i kommunen ser vi det som svært viktig å satse på skolen, sier ordfører Liv Kari Eskeland (H).

Hun ønsker å bruke 5,2 millioner kroner ekstra på skolen selv om Fylkesmannen krever at kommunen reduserer budsjettet med 8,2 millioner kroner. Det blir en utfordring åkutte andre steder, menskole og kompetanse er en viktig investering for fremtiden, sier Eskeland.

– Det blir spennende å se om pengene til skolen blir stående, sier rektor Claus Jünger ved Leirvik skule. I går besøkte han klasse 6C som boltret seg med nye bærbare datamaskiner.

– Kjempekjekt med nye PC-er. Tidligere måtte vi inn på biblioteket for å bruke PC, sier elev Synne Vallestad Nonås.

– Skulle hatt 6000 mer Skolen har i snitt tre elever pr. maskin. Rektors hodepine er imidlertid knappheten på lærer— og vikartimer.

– Vi har svært få ekstra lærertimer. Det fører til et enormt press når barn som har krav på spesialundervisning melder sine behov, sier Jünger.

Ifølge rektoren måtte han i fjor gå ut over budsjettet hver gang han hentet inn en vikar ved for eksempel sykdom.

Han synes stordskolen fortjener potten på 5,2 millioner kroner og vel så det.

– Hvis vi skal komme opp på samme nivå som tilsvarende kommuner, burde politikerne bevilget 6000 kroner mer pr. elev. Da kreves det over 15 millioner kroner i budsjettøkning, sier Jünger.