Det er Direktoratet for sivilt beredskap som deler ut prisen, etter nominasjoner fra fylkesmennene. Vinneren blir kåret lørdag.

Bergen kommune er nominert blant annet fordi bystyret i fjor vedtok en beredskapsplan for kommunen.

Os kommune i Hedmark er nominert fordi kommunen har vist god forståelse for helheten i arbeidet med sikkerhet og beredskap. I desember ble kommunen utnevnt til medlem av WHOs nettverk av Trygge lokalsamfunn.

Svelvik kommunes gode innsats i forbindelse med overgangen til år 2000, særlig på informasjonssiden, har bidratt til nominasjonen av Vestfold-kommunen.

NTB