— Konkurransen er blitt tøffere, sier Øyvind Tandberg, formann i Norges Eiendomsmeglerforening (NEF).

— Nyetableringen er stor og kampen om oppdragene er blitt tøffere. Det er mange om beinet, sier han.

Siste halvdel av fjoråret betalte hordalendinger i snitt 31.650 kroner for å selge en bolig til halvannen million kroner. Det er nesten 3500 kroner billigere enn første halvår i fjor.

Sammenlignet med andre store fylker, er ikke Hordaland lenger det fylket hvor det er dyrest å selge boligen, slik Bergens Tidende skrev i fjor.

Men også andre steder i landet er meglerne blitt billigere, og fylket ligger høyt over landssnittet på 26.550 kroner.

Meglerstrøm over fjellet

Rune Hansen, administrerende direktør i Eiendomsmegler Vest, mener det kan være flere forklaringer på at det er blitt billigere å selge boligen.

— Det har vært en veldig oppbygging av meglere i Bergen. Konkurransen er økt og vi merker at vi må ned i pris. Samtidig kan nedgangen skyldes at mange nye boliger er solgt, og at honorarene vanligvis er lavere på dem, sier han.

Hansen mener prisnedgangen har fortsatt i 2006.

Da Bergens Tidende første gang dokumenterte de skyhøye prisene i fylket, sa direktør Finn Tveter i NEF at «dersom dette stemmer, vil det komme en strøm av meglere over fjellet til Bergen». Den spådommen fikk han rett i.

Det siste året har antallet nye meglerkontor eksplodert. Bare i fjor ble det åpnet 106 nye kontorer.

I løpet av de siste ukene har både Sparebank 1 SR-bank og Meglerhuset Nylander åpnet kontor i Bergen. Privatmegleren, Remax og Bjørgvin er blant de andre som har etablert seg i Bergen.

Venter fall på 30 prosent

Daglig leder Fredrik Søreide i Meglerhuset Nylander mener lavere priser vil tvinge seg frem på Vestlandet.

— Om et par år vil vi være nede på provisjonsnivåene til Oslo og Stavanger, sier daglig leder Fredrik Søreide i Meglerhuset Nylander.

I så fall skal provisjonene falle med om lag 30 prosent. For en bolig som selges for 1,5 millioner kroner betyr det nærmere 10.000 kroner mindre til megleren.

— Det vil ta noe tid, men slik vil hverdagen bli. Konkurransen kommer forbrukeren til gode, sier Fredrik Søreide.

Daglig leder Øyvind Ellingsen i Bjørgvin Eiendomsmegling tror mange meglere vil gi åpningstilbud som ligger godt under normalprisen i markedet. Selv har de valgt fastpris istedenfor provisjon.

— Mange boligselgere kontakter flere meglere, og det er klart at du da ikke legger deg høyt i pris, sier han.

Ellingsen tviler likevel på at snittprovisjonene vil gå mye ned. Til det er marginene for små, mener han.

— Skvises provisjonen for langt ned er det lettere at noen stikker hånden i syltetøykrukken og gjør ting de ikke burde, advarer Ellingsen.

Skylder på dyre annonser

I fjor sommer etablerte meglerkjeden RE/MAX seg i Bergen. Daglig leder Atle Moen mener stigende eiendomspriser gjør det vanskelig for meglerne å holde provisjonen oppe.

Moen tror likevel ikke at vederlagene i Hordaland vil gå ned.

— Det er en grense for hvor langt ned bransjen kan gå. Kostnadene ved å selge bolig er høye, noe avisene og deres annonsepriser må ta sin del av skylden for, sier Atle Moen.

Christer Vikebø, daglig leder i Notar Bergen, sier han ikke merker så mye til den økte konkurransen.

— Alle de andre annonserer på det samme stedet. Dermed tror jeg de konkurrerer med hverandre, mens vi merker minimalt til det, sier han.

VENTER PRISKUTT: Det blir tøffere for meglere i Bergen, sier Fredrik Søreide, daglig leder i nykommeren Meglerhuset Nylander. Han venter store prisfall på meglertjenester i løpet av de nestepar årene.
Sævig, Rune