Dette borger for intense og hete samtaler mellom Bergen kommune og Fjell kommune når det nærmer seg endelig vedtak om kommunedelplanen for Sotrasambandet. Alle politikerne i Fjell vil nemlig ha bro.

Trygve Birkeland (KrF) er blant dem som har tatt et klart standpunkt på bergenssiden:

— Vi er i 2009. Da bygger man ganske enkelt ikke bro på et sted med så mye bebyggelse.

Birkeland har sett kvalitetssikringsrapporten fra Samferdselsdepartementet, som konkluderer med at det bør bygges en ny tofelts bro ved siden av dagens bro.

— Da lo jeg. De har et tidsperspektiv på 40 år, og så skal man kanskje gjøre noe nytt igjen. Den infrastrukturen vi bygger i dag må kunne holde til slutten av dette hundreåret. Da er en tunnel etter min mening mye mer solid og pålitelig enn en bro.

Tunnel til Liavatnet

Birkeland har en klar oppfatning om hvordan tunnelen bør bygges.

— På bergenssiden bør tunnelen gå helt frem til Liavatnet. Da vil tunnelen betjene størstedelen av trafikken, som skal enten til og fra Bergen sentrum eller til og fra Sandsli/Kokstad. Tunnelen vil da også få langt slakkere stigning på bergenssiden enn om den går opp til Storavatnet.

Birkeland er ikke alene om dette standpunktet.

— Trafikken må bort fra overflaten. Vi er opptatt av å skåne mest mulig av nærmiljøet på begge sider. Derfor vil vi ha tunnel. Helst helt frem til Ringveg vest ved Liavatnet, sier Frp sin gruppeleder i bystyret, Tor A. Woldseth.

Høyres gruppeleder, Hilde Onarheim, er mindre bastant. – Men jeg vil tro at Høyre-gruppen er for minst mulig inngrep i nærmiljøet og den etablerte bosettingen i Drotningsvik. Signalene jeg har fått så langt tyder på at de fleste ønsker tunnel.

Onarheim forteller også om et møte i forretningsutvalget for noen uker siden der Sotrasambandet var tema. Uttalelser som fremkom på møtet tydet ifølge Onarheim på at det var flertall for tunnel.

Ikke bestemt seg

Venstre har bestemt seg. Gruppesekretær Anders Skoglund opplyser at de helst ønsker tunnel i sør, mellom Birkelandsskiftet og Telnes i Sund. Det er imidlertid urealistisk, så da velger Venstre tunnel i nord.

Frank W. Hanssen fra PP går også for tunnel.

Arbeiderpartiet har ikke bestemt seg. Gruppeleder Terje Ohnstad sier at partiet ligger stor vekt på muligheten for å føre Bybanen helt frem til Straume. Og han medgir at det er lettere med en ny bro enn med en tunnel.

Det klareste rådet til bystyret i saken om Sotrasambandet er kommet fra Laksevåg bydelsstyre. Partigrensene forsvant da de lokale folkevalgte sist høst avga uttalelse til veivesenets konsekvensutredning.

— Vi gikk enstemmig inn for tunnel. En ny bro vil være en katastrofe for bydelen, sier bydelsleder Arvid Nilssen (KrF).

SV sitt høyeste ønske er en kollektivbro. Det vil si en tofelts bro med gang- og sykkelvei i den såkalte høyspenttraseen. Det er der Statens vegvesen og Fjell gjerne vil bygge en ny firefelts bro.

Senterpartiet har ikke bestemt seg.

Bro eller tunnel? Si din mening.

TOR SPONGA (foto/illustrasjon)